Berättelserna om Bästeträsk nationalpark - workshop

Senast ändrad: 25 augusti 2021
Träd vid sjön Bästeträsk strand, Gotland

Välkommen till workshop! Tack för att du vill vara med och diskutera hur vi på bästa sätt ska bidra till besökares upplevelser i området kring Bästeträsk när den nya nationalparken invigs 2025.

Syftet är att ringa in vilka berättelser om platser och fenomen som är viktiga och berikande att lyfta för besökare. Ju fler perspektiv desto bättre! Vi presenterar nationalparksprojektets arbete med upplevelsevärden i området och tar emot synpunkter på dem. Ni som är med representerar företag, museer, ideella föreningar och andra med god kunskap om området som möter besökare idag och/eller har idéer om hur besökare kan skapa en relation till området i framtiden.

Vi möts digitalt via Zoom och samtalar i mindre grupper under två timmar (vi hjälper till med tekniken!). Aktuella datum är: 
 
Tisdag 14 september kl 15-17
Torsdag 16 september kl 18-20
Torsdag 23 september kl 9-11.

Vi räknar med att du är med vid ett av tillfällena. Hoppas att någon av tiderna kan passa. Välj gärna (om möjligt) vilken dag du önskar delta i första, andra och tredje hand.  

Vi som genomför workshopen arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket och kommer från SLU Centrum för naturvägledning www.slu.se/cnv .
Har du frågor – kontakta eva.k.sandberg@slu.se 018 67 24 47 eller per.bengtson@slu.se 018 67  25 04.

Har du frågor om nationalparksprojektet kontakta karolina.johansson@lansstyrelsen.se

Här kan du anmäla dig. 

Anmälan till workshop om Bästeträsk nationalpark

Mitt förstahandsval
Mitt andrahandsval
Mitt tredjehandsval
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv