Dokumentation: Att sprida ringar på vatten 2022

Senast ändrad: 23 januari 2023

Den årliga nationella konferensen för naturvägledare och utomhuspedagoger med vattenfokus hölls i Göteborg i mitten av november 2022. Det blev två dagar fyllda med klokskap, kreativitet och kontakter när nätverkens medlemmar delade med sig av kunskap, erfarenheter, tips och metoder för att öka vatten- och havsmedvetenheten hos olika målgrupper. Det fanns också möjlighet att följa föreläsningarna och ställa frågor via länk. 

Måndagen inleddes med två inspirationsföreläsningar. I den första delade Robert Kautsky från miljökommunikationsbyrån Azote med sig av kommunikativa tips och trix för att skapa intressanta infallsvinklar på olika vattenfrågor. Efter lunch tog Geraldine Fauville från Göteborgs universitet vid med en föreläsning om den senaste forskningen kring virtual reality (VR) som ett verktyg inom vattenpedagogik.

Dagen fortsatte med två parallella workshoppar. En handlade om de möjligheterna med VR som ett vattenpedagogiskt verktyg, men också om de utmaningar som nätverkets medlemmar har stött på. Vi fick ta del av erfarenheter från fyra olika verksamheter och deras upplevelser av att använda VR i sina utställningar, eller i undervisningssituationer. Den andra workshoppen var en övning i att skapa intresseväckande berättelser om vatten med utgångspunkt i den plats vi befinner oss på, dess olika värden och perspektiv.

Dagen avslutades med två olika studiebesök. Omkring hälften av deltagarna fick en förhandsvisning på Sjöfartsmuseet Akvariet, som genomgått en stor ombyggnation de senaste åren och står inför att öppna inom kort. Den andra hälften fick en vatteninspirerad guidning på vetenskapscentret Universeum. De fick även besöka Universeums nya Vislab där visualiseringstekniker används för att knyta samman forskningsdata från olika ämnesområden för att ge en bild av exempelvis biologisk mångfald i havet, klimatförändringar, utsläpp med mera.

Tisdagen bjöd på en fantastisk kavalkad där olika verksamheter som finns representerade i nätverken presenterades. Medlemmar presenterade bland annat hur de arbetar med konst och skapande i skolan, havet som plattform för språkintroduktion, pedagogiska verktyg för ekosystemtjänster och klimateffekter, Blue Schools som engagerar lokalsamhället, digitalt escape-room och internationell medborgarforskning med hjälp av tunna skivor.

Bild på grupp konferensdeltagare framför en scen. De har händerna uppe i luften.

Det härliga gänget som var med på 2022 års konferens. Foto: Havsmiljöinstitutet

Efter lunch var det dags för ”Öppet vatten” som bestod i så kallade open space-diskussioner där medlemmarna själva fick sätta agendan och lyfta frågor som de ville diskutera, eller idéer som behövde luftas för att utvecklas vidare. Noteringar från Öppet vatten hittar du längst ned till höger.

Många av nätverkets medlemmar passade under de två dagarna också på att ställa ut och presentera spännande pedagogiskt material som de tagit fram och utvecklat för att sprida havs- och vattenmedvetenhet i samhället. 

Under konferensen fanns två spanare bland deltagarna och de fick avsluta de två dagarna med sina reflektioner:

– Vi behöver fostra nyfikna snälla systemtänkare. Jag har sett hur många har pratat med varandra och hur de vill samarbeta, samverka och jag hoppas att ni fortsätter med det – att ni tar kontakt med varandra! Linn Johansson, Marint kunskapscenter, Malmö  

– När man hörde alla goda exemplen tänkte jag att – förutom att man ska uppleva så handlar det också om att upptäcka det som är under ytan. Det kan nog vara ännu viktigare att upptäcka miljön under vattenytan än när det gäller skog. Hur kan man utveckla det i sitt eget material så att man även visar hur en blåstångskog ser ut? Utnyttja nätverket – har sett exempel på en del konkreta frågor här om var man till exempel köper små vadarbyxor? Vi har det så lyxigt – det finns folk som administrerar det här nätverket, så nyttja det! Patrik Bylund, naturum Höga kusten, Västernorrland 

Några röster från konferensdeltagarna i den efterföljande utvärderingen: 

”Väldigt roligt och inspirerande föreläsningar, workshops och möten!”

”En bra blandning av deltagare - många olika verksamheter men med gediget intresse för att förmedla kunskap om vatten i alla dess former.”

”Underbar energi med utrymme för dialog med andra vattenentusiaster!”


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv