Dokumentation: Digitalt livebesök på Pumphuset i Uppsala

Senast ändrad: 15 juni 2022
Pumphuset, gammalt vattenverk i Uppsala

Onsdag 4 maj genomfördes ett digitalt livebesök hos Pumphuset i Uppsala. Pumphuset är det första vattenverket i Uppsala och var i bruk 1875-1968. Huset används idag för att utbilda olika grupper i hållbarhet och historia, med en rolig och interaktiv utställning om vatten och miljö i Uppsala.

Vad var nu detta?

Jo, vi genomförde ett digitalt livebesök hos Pumphuset för att:

  1. Få veta mer om vilka metoder och verktyg Pumphusets guider använder sig av för att väcka besökarnas intresse för vattnets kretslopp. Vad funkar bäst? Hur aktiverar de deltagarna?
  2. SLU Centrum för naturvägledning (CNV) testar nya metoder! Hur kan ett digtialt besök ske med enkla medel? Oberoende var ni sitter i landet så kan ni vara med. Per Bengtson (CNV) satt uppkopplad med deltagarna via Zoom. Katrin Jones Hammarlund (CNV) var flygande reporter på plats i Pumphuset med guiden Stina Bengtsson från Uppsala Vatten.

Nyfiken på hur det gick? Kika på inspelningen. Och hör gärna av er om ni vill att CNV/limniska nätverket kommer och håller ett digitalt livebesök hos er!

 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv