Dokumentation limnisk träff: Att berätta om det stora med utgångspunkt i det lilla

Senast ändrad: 25 januari 2023
En träkåsa hålls framför vattenfallet Njupeskär

Hur kan vi använda avrinningsområdet som ett pedagogiskt fenomen? Och hur kan vi berätta om större sammanhang med utgångspunkt i det lilla. Det här samtalade vi om den här morgonen tillsammans med Peter Nolbrant och Sofia Tiger.

Limnisk träff: Att berätta om det stora med utgångspunkt i det lilla

Tisdag 8 november kl. 08.30-10.00, online

Hur kan vi använda avrinningsområdet som ett pedagogiskt fenomen? Och hur kan vi berätta om större sammanhang med utgångspunkt i det lilla. Det här samtalade vi om den här morgonen tillsammans med Peter Nolbrant och Sofia Tiger.

Utifrån våra platser och vad som finns där kan vi dela upplevelser och berättelser med besökarna som väcker förundran och ger aha-upplevelser. Genom att lyfta de små detaljerna, den lokala bäcken eller hjortronet på myren, kan vi som guider, pedagoger, naturvägledare starta samtal med deltagarna om de större sammanhangen.

Hur kan man använda den lokala platsen och det som finns där som verktyg för att få människor att reflektera över att de också befinner sig i ett avrinningsområde? Peter Nolbrant, Naturvårdskonsult berättar hur han jobbar i Ätrans avrinningsområde.

Hur kan man locka besökarna in i samtal om de stora oceanerna med utgångspunkt i den lilla källan på Fulufjället? Sofia Tiger, naturvägledare och certifierad naturguide, naturum Fulufjället

Exempel på frågor att fundera på: Vad är vanligt vid ditt vatten? Är det något som funnits där länge eller är det nytt? Hur kan vi använda det för att börja prata om större sammanhang? Varför finns just den här? Vilka metoder kan vi använda?

Se inspelningen från träffen. 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv