Dokumentation workshop: Att engagera allmänheten kring vattenfrågor

Senast ändrad: 13 juni 2022
Ocean literacy konferensen

Under två dagar i maj hölls en internationell workshop kring havsmedvetenhet i Malmö, One Ocean – One Planet: Ocean Literacy Action 2022. CNV höll i workshopen "How do we communicate the value of water to increase public participation?". Här finns dokumentationen från den.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv