Poängen med undervisning och lärande utomhus - Utenavets webbinarium 9 maj 2022

Senast ändrad: 11 april 2022
Guidning för skolklass vid Vramsån, med naturum Vattenriket. Foto Johan Larsson.

Välkommen till ett halvdagswebbinarium med sju perspektiv på undervisning och lärande utomhus. Arrangör är Utenavet, det nationella samarbetsnätverket för främjande av utomhusbaserat lärande. Utenavet består av sju organisationer från akademi och praktik, därav två från SLU - Centrum för naturvägledning och Tankesmedjan Movium.

Detta uppskattade webbinarium arrangerades första gången 12 oktober 2021 och går nu i "repris" så att fler kan ta del av det.

På webbinariet kommer en serie korta filmer att lyfta olika perspektiv på utbildning, forskning, teori och praktik kring utomhuspedagogik och naturvägledning. Det hela varvas med tid för frågor och diskussion. Innehållet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt Skollagen 2010:800. 

Vi hoppas på många engagerade deltagare och givande samtal!

Värd för webbinariet är Jönköping University. Länk skickas till alla anmälda i god tid före mötet. Arrangör och medverkande är samtliga Utenavets organisationer.

Varmt välkommen till vårt webbinarium! 

 

Program
(reservation för mindre ändringar)
Varje pass består av kort intro, film och frågestund.

13.00
Incheckning, digitalt mingel i grupper

13.15
Inledning, om Utenavet, vilka är här

13.30
Låt inte undervisning och lärande stanna på tröskeln! - Anders Szczepanski, Spetsa AB/Unitalent, Linköping University Holding
Utomhuspedagogik och friluftsliv i förskola och skola - Kerstin Andersson med flera, Friluftsfrämjandet

14.15
Fikapaus, möjlighet att prata i smågrupper

14.45
Utomhuspedagogik för alla, Naturskolans verksamhet - Anna Ekblad och Anna Rådström, Naturskoleföreningen
Utomhuspedagogik i samverkan mellan akademin och naturskolan - Maria Hammarsten, Jönköping University
Utomhuslärande ur universitetsperspektiv - Per Andersson med flera, Forum för utomhuspedagogik, Linköpings universitet
Kort paus

16.00
Platser för lärande utomhus - Lena Jungmark, SLU Tankesmedjan Movium 
Interpretation, förstahandsupplevelser och platsens betydelse - Anders Arnell, SLU Centrum för naturvägledning
Avslutande diskussion, vi ser framåt

17.00
Webbinariet avslutas. 
Möjligt att vara kvar till 17.30 för den som vill diskutera vidare. 

 

Anmälan Utenavets webbinarium 9 maj

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv