Kraft till förändring

Senast ändrad: 22 december 2023
Sensing the arctic, Abisko

Hur kan konst och naturvägledning samverka i klimatkrisens tid? Dokumentation från webbinarium 1 dec 2023.

Om webbinariet

Frågan om samtidskonstens roll i klimatkrisen blir alltmer brännande. Att konst och kultur har en grundläggande betydelse för att medvetandegöra och skapa engagemang vet vi. Men vilka konkreta metoder finns? Hur kan aktörer samarbeta bättre och vilka frågeställningar är det som leder oss framåt? I det här webbinariet presenterades konkreta exempel och verktyg på hur naturum och liknande verksamheter kan samarbeta med samtidskonst. Syftet med webbinariet var att skapa kraft framåt och öppna upp för nya ingångar till samarbete med samtidskonst.

Dokumentation

Se inspelningen från webbinariet.  2 tim och 22 minuter

Idéer från gruppdiskussionerna. Arbetsblad, pdf. (2 MB) 

Svante H Tirens presentation, som pdf. (21 MB)

Verktygslådan Acclimatize, pdf (6 MB) 

Innehåll

13:00 Inledning Eva Sandberg, SLU Centrum för naturvägledning (CNV), Hanna Bergeå, Mistra Environmental Communication, Kajsa Roth, naturum Kullaberg, hälsar välkomna. Per Bengtson, CNV, presenterar kort programmet.

13:10 Introduktion: Konst, klimat och naturvägledning – en överblick Svante H Tiren

13:25 Fallstudie 1: Sensing the Arctic. Mats Bigert och Lars Bergström. 

13:45 Fallstudie 2: Acclimatizeprojektet på Moderna museet Ylva Hillström och Hanna Bergeå

14:05 Paus 10 min

14:15 Fallstudie 3: naturum och konsten – några exempel och idéer Svante H. Tirén

14:30 Verktygslådan – konkreta metoder och saker att tänka på Svante H. Tirén

14:50 Dialog i grupper kring frågorna 

15:20 Panelsamtal Modererat av Svante H. Tirén

15:40 Avslutande reflektion 

15:45 Slut.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv