Dokumentation: Naturvägledning efter COP15 i Montreal

Senast ändrad: 21 juni 2023
Thorbjörn Ebenhard

GÖKOTTA MED CNV 25 januari 2023. Vad hände vid FN-toppmötet i Montreal – och hur kan vi som naturvägledare arbeta med resultatet? Detta morgonwebbinarium inleddes med ett samtal med Torbjörn Ebenhard, som var med och förhandlade fram överenskommelsen.

FN-konferensen COP15 i december 2022 resulterade i ett Parisavtal för den biologiska mångfalden. Överenskommelsen är viktig för skyddet av naturliga livsmiljöer och den biologiska mångfalden – globalt och i Sverige. Det huvudsakliga målet kallas 30x30 – att 30 procent av planetens yta ska vara skyddad år 2030. Det långsiktiga målet är att uppfylla den gemensamma visionen om att leva i harmoni med naturen senast 2050. Det låter ju utmärkt, men hur blir det verklighet och hur kan vi som arbetar med naturvägledning kommunicera och använda resultaten?

Denna gökotta inledds med ett samtal med Torbjörn Ebenhard vid Centrum för biologisk mångfald vid SLU, som medverkat i den svenska förhandlingsdelegationen på plats i Montreal.

Här är en inspelning av webbinariet, 27 minuter.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv