Dokumentation LONA att skapa lokalt engagemang

Senast ändrad: 07 maj 2024
Logga LONA.

Lokalt engagemang, eldsjälar och LONA-medel är tre ingredienser för lyckade natur- och kulturvårdsprojekt.

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som stimulerar kommuners och ideella föreningars natur- och kulturvårdsengagemang. På denna träff 8 december 2023 mötte vi tre organisationer som genom LONA kunnat restaurera och lyfta fram natur- och kulturområden som de brinner för. 

Webbinariet LONA att skapa lokalt engagemang hölls 8 december 2023. Här finns dokumentationen att ta del av. 

Introduktion av SLU Centrum för naturvägledning

Se PPT-presentationen: Om CNV och naturvägledning i LONA-projekt

Se inspelningen Om CNV och naturvägledning i LONA-projekt

Källslätten 

Källslättenföreningen har under drygt 50 år bedrivit ideell naturvård på den gamla bergsmansgården Källslätten utanför Falun med inriktning mot att bevara det ålderdomliga odlingslandskapet med dess biologiska mångfald. Stig-Åke Svensson delade med sig av sina erfarenheter.

Se bildspelet om Källslätten (pdf 9 MB)

Se inspelningen från Stig-Åkes presentation

Filmen om Källslätten

Korphyttan - en historisk naturupplevelse

En av många hyttor kring Skinnskatteberg heter Korphyttan. En ovanligt välbevarad miljö från 1600-talet. Föreningen Geocentrums vänner har kartlagt och röjt fram miljön i samverkan och samförstånd med markägare, jägare och kommun. Idag är det en välbesökt plats. Jan-Ole Björkbacka berättade om det lyckade arbetet.

Se bildspelet från Korphyttan

Se inspelningen från Jan-Oles presentation

Ekopark Rosfors

Projektet genomförs i samverkan med olika intressenter från markägare, föreningar och lokala företag i samråd med Länsstyrelsen och Piteå kommun. Restaurering av kulturområden, inventering av natur-och kulturvärden och ett flertal frilufts-, naturvårds- och hälsofrämjande åtgärder ingår med flera åtgärder i projektet. Hansi Gelter berättade mer om det omfattande samverkansarbet.

Hansis presentation: 2023 Gelter CNV LONA Rosfors-final

Se inspelningen från Hansis presentation

 

 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv