Limnisk träff om vinterekologi

Senast ändrad: 20 maj 2024
Håvning i Skolbäcken

Vad händer under ytan på vintern?

Genomfört 18 april 2024

Även på vintern går det att använda vattendrag som en pedagogisk resurs. Allt levande i vattnet finns kvar där även om isen ligger tjock. Ta del av webbinariet och förundras över allt intressant som händer i vattnet vintertid.

Vad händer i en limnisk födoväv under vintern? Påverkas födoväven av ett varmare klimat? Jenny Ask (Umeå universitet), forskar inom akvatisk ekologi och biokemi. Läs mer om Jenny här.

Hur beter sig fiskarna under isen? Påverkas deras beteende av ett varmare klimat? Larry Greenberg (Karlstad universitet) forskar på fiskars beteende under is. Läs mer om Larry här.

 

Inspelning: Vad händer under ytan under vintern?


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv