Limnisk träff online

Senast ändrad: 20 maj 2024

Världsvattendagen 22 mars

Vatten för fred, temat för 2024

SLU Centrum för naturvägledning uppmärksammade dagen genom att bjuda in till en förmiddag där vi funderar på hur vi bäst kan bidra till fred för framtidens generationer genom att hushålla med vattenresurserna idag. Vad har vi lärt oss från dåtiden?

Som inspiration berättade Upplandsstiften om hur Fyrisåvandringen byggts upp. Vandringens innehåll berör Uppsalas historia, nutid och framtid och belyser de utmaningar ett växande samhälle har utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Karl Lundén, forskare på SLU berättade om hur man kan jobba med medborgarforskning i sötvatten. Genom provtagning kan ni bidra till miljöövervakning i era lokala vattendrag. 

 

Se inspelningen från webbinariet. 

 

Fågeltornet vid Fyrisån

Utsikt över Fyrisån från fågeltornet. Foto: Johan Lindell


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv