FUSE Talks

Senast ändrad: 04 september 2023

FUSE Talks var en föreläsningsserien av forskningsplattformen FUSE. Serien syftade till ett fortlöpande samtal om det samtida och framtida stadslandskapet. Se SLU Urban Futures kalender för kommande aktiviteter.

FUSE Talks syftar till att föra fram samtida landskapsarkitektur och stadsbyggnad genom att etablera en dialog mellan akademiker, praktiker, myndigheter och en intresserad allmänhet. Internationellt erkända designers och akademiker bjuds in för att dela med sig av sin kunskap till lokala aktörer med syfte att upptäcka kopplingar mellan teori och praktik och därmed identifiera utmaningar som kan bli fortsatt utforskade inom plattformen. På detta sätt bidrar seminarieserien till FUSE:s ambition att generera kunskap om urban transformation med ett landskapsperspektiv och frågeställningen:

‒ Hur kan landskapsarkitekturens teori och praktik bidra till att skapa hållbara framtida stadsmiljöer för det 21:a århundradet?

Samtal är sällan utvecklande om de äger rum i enskildhet. Därför strävar vi efter att arbeta med olika samverkanspartners för varje FUSE Talk. Vi väljer också att hålla dem utanför universitet, ofta på platser som våra partners i regionen lånar ut till oss. Vi vill, helt enkelt, vara nära de som vi tror är berörda av det samtal som vi bjuder in till.

     
     
  

"THE PROOF IS IN EATING THE PUDDING"

BART BRANDS
Landscape architect, Director of Karres+Brands, Hilversum, The Netherlands.
Adj Professor, Royal Melbourne Institute of Technology, Australia

”HONG KONG: SUSTAINABILITY AT THE EXTREMES”

MATTHEW PRYOR
Landscape architect and professor of landscape architecture at the University of Hong Kong
 
     

"PAPER URBANISM"

DONATELLA CUSMA 
Architect & partner 
Claret-Cup Woodbury 
University Los Angeles, USA 

 

 

"AS WE MOVE"

OTTMAR ETTE
Professor of Romance literature 
Coordinator of POINTS Potsdam 
International Network for Transarea Studies 
University of Potsdam 

 

"DESIGN FOR FLOOD VS. DROUGHT"

ANTJE STOKMAN 
Landscape architect Professor, 
University of Stuttgart 
Studio Urbane Landschaften, 
Hamburg 

 

   

"HOW MUCH FOR A TREE?"

MONIKA GORA 
Artist & landscape architect 
GORA art&landscape Malmö

GUNILLA BANDOLIN 
Artist, professor Konstfack Stockholm

"TIME AND LANDSCAPE"

JOAO FERREIRA NUNES
Director of PROAP, Lisbon

 

 

"PLAYSCAPES FOR MARGINALISED COMMUNITIES"

FLAVIO JANCHES 
Professor of achitecture and urban design 
University of Buenos Aires 
BJC Architects, Buenos Aires

     

 

   
     

"BIG PROGRAMMES"

ANA KUČAN 
Professor of landscape architecture 
University of Ljubljana AKKA Studio
Ljubljana 

 

"WE NEED EXPERIMENTS"

THOMAS SIEVERTS 
Professor emeritus Urban planner
Studio Urbane Landschaften Munich

 

"PROVISIONAL PROJECTS"

GINI LEE 
Professor of landscape architecture 
University of Melbourne 

   

"ON HAZE"

STIG L. ANDERSSON 
Landscape architect, SLA, Copenhagen
Professor, University of Copenhagen

"SECOND COAST"

MARIA GOULA 
Professor Barcelona school of architecture 
ETSAB Polytechnic University of Catalonia 
UPC 

 

"SLOWER THAN TOURISTS"

ANDREA KAHN
Adjunct Professor Columbia University, New York 
designCONTENT

     

 


Kontaktinformation