Land Futures

Senast ändrad: 11 december 2023

’Land Futures’ är ett nytt fält som sammanför forskning inom naturvetenskap med humaniora och samhällsvetenskap för att utforska imaginära men uppnåbara och långsiktigt hållbara framtider och hur man kan tänka nytt kring markanvändning och utveckling.

Tillsammans med Åsa Berggren, professor vid Institutionen för ekologi, och Keri Facer, professor vid University of Bristol, vill SLU Future Food bidra till att vidareutveckla området.

Under 2023 planerades en experimentell workshop för att utveckla en mer expansiv förståelse av matens roll som inte bara en fråga om jordbruk, ekologi eller näringsämnen, utan också som en bärare av kulturell och social identitet.

Workshopen genomfördes i november 2023 i Ullbo på Ultuna. Här kan du läsa ett reportage om den spännande dagen:

"Du vet aldrig vilka konsekvenser ett samtal kan få"

Om forskarna

Läs mer om Åsa Berggren

Läs mer om Keri Facer