Framtiden för kött – storytelling och dialoger som underlag för bättre beslutsfattande

Senast ändrad: 07 juni 2023
En bit rött kött. Foto.

Projektet Framtiden för kött syftar till att minska polariseringen i debatten om framtida produktion och konsumtion av kött, öka kompetensen bland beslutsfattare och bygga broar mellan vetenskap och samhälle. Projektet finansieras av Formas och bedrivs i samarbete mellan SLU, Oxfords universitet och universitetet i Wageningen och har bland annat resulterat en serie podcasts.

Köttätande och animalieproduktion är förknippat med en rad aspekter såsom klimatförändringar, biologisk mångfald, hälsa, djurvälfärd, kulturella värden och levebröd. Det är därför inte konstigt att debatten om hur mycket kött vi bör äta, och hur djurhållningen ska utvecklas framöver, blir allt mer intensiv och polariserad. Olika världsbilder, perspektiv och särintressen påverkar tolkningen av fakta och debatten hamnar ofta i ett ideologiskt dödläge. Det finns ett akut behov av tydlig evidensbaserad kommunikation kring detta ämne.

Projektet vill bidra till att bryta polariseringen kring kött och animalieproduktion genom att kommunicera fakta, ta in olika perspektiv i modererade dialoger och diskutera möjligheterna för fyra kontrasterande framtidsscenarier: 1) En växtbaserad framtid; 2) Mindre men bättre kött; 3) Alternativt kött och 4) Intensiv animalieproduktion.

Målgrupperna för initiativet är främst formella och informella beslutsfattare som har inflytande över framtidens livsmedelssystem. De behöver vetenskapligt förankrad information, men även en förståelse för varför tolkningar av fakta kan skilja sig åt. Målgrupperna inkluderar politiker, tjänstemän vid myndigheter, olika typer av beslutsfattare inom livsmedelshandel och industri (t.ex. hållbarhetsansvariga, miljöstrateger, inköpare), men även kockar och intresserade konsumenter.

Vi kommer att producera en serie podcasts med berättelser och dialoger där vi diskuterar fakta, reder ut vilka värderingar som ligger bakom polariseringen och olika möjliga framtidsscenarier. Livsmedelssystemsexperter, lantbruksforskare, djurforskare, ekonomer, dietister, beteendevetare och ekologer kommer att samtala med aktörer inom livsmedelsnäringen, handel och intresseorganisationer som påverkar den framtida utvecklingen.

Podcasten kommer att kompletteras med en digital dialogplattform för att skapa förutsättningar för en dynamisk kommunikation och fortsatta samtal. Som avslutning på projektet publiceras en kort sammanfattande rapport som lyfter de viktigaste fakta och värdebaserade argument som stöder och motsäger de olika framtidsscenarierna, liksom områden där de överlappar varandra. Rapporten kommer sedan att spridas till målgrupperna för att öka kvaliteten och legitimiteten i beslutsfattandet för en hållbar livsmedelsförsörjning.

Projektet finansieras med 1,7 miljoner kronor från Formas.

Mer om projektet

Läs mer om projektet på https://tabledebates.org/meat

Prenumera på nyhetsbrev

Vill du följa vad som händer inom projektet och hålla dig uppdaterad om när poddavsnitt och annat material släpps? Anmäl dig till nyhetsbrevet "Meat: the 4 futures" från TABLE.

Workshop på Uppsala Health Summit

Konferensen Uppsala Health Summit 22-23 oktober 2022 anordnades i samarbete mellan Uppsala universitet och SLU och hade tema "Healthy Lives from Sustainable Food Systems". På konferensen organsierade SLU Future Food och TABLE en workshop om the Future of Meat. Workshopen och dess slutsatser finns sammanfattade i en rapport:

Workshop brief: A Global Health Perspective on the Future of Meat (pdf)

Fakta:

Titel: The future of meat – storytelling and dialogues for improved decision making  

Budget: 1,7 miljoner SEK 

Finansiär: Formas och SLU Future Food

Projekttid: 1 september 2021 – 31 augusti 2023 

Projektet ska resultera i:

 • Podcast i nio avsnitt
  Släpps under våren 2023
 • Frågeformulär
  Ett interaktivt “quiz” för att engagera lyssnarna och få lyssnarna att reflektera över sina egna förutfattade meningar  
 • Digital platform för dialoger
  Ett online forum för att delta i diskussioner och reflektioner kring podd-avsnitten
 • Sammanfattande rapport
  Med råd och vägledning till företag, forskare och beslutsfattare

Samarbetspartners: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)Oxfords universitet och universitetet i Wageningen (WUR).

Projektmedarbetare 

 • Annsofie Wahlström, SLU Future Food (projektkoordinator)
 • Matthew Kessler, TABLE (biträdande koordinator)
 • Ylva Carlqvist Warnborg, SLU Future Food (vetenskapsjournalist och podd-producent)
 • Hanna Weiber-Post, SLU Urban Futures (kommunikation)

Forskningssupport

 • Tara Garnett, Oxford
 • Elin Röös, SLU
 • Jeroen Candel, WUR 

Referensgrupp för kommunikation

 • Walter Fraanje, TABLE, WUR
 • Helen Breewood, TABLE, Oxford
 • Jacqueline Turner, TABLE Comms director
 • Pernilla Johnsson, SLU Future Food
 • Karin Jonsell, SLU Future Food
 • Anna Maria Wremp, SLU Future Food
 • Eva-Stina Lindell, One Health, SLU
 • Annika Mossing, Future Forest, SLU 

Kontakt

För frågor och kontakt, skicka ett mail till matthew.kessler@slu.se