Om SLU Hästcentrum

Senast ändrad: 24 juni 2021

SLU Hästcentrum i Skara samverkar kring hästfrågor i Västra Götaland. Information, utbildning och utveckling är ledorden och grunden är forskning och beprövad erfarenhet.

Mötesplats för hästfrågor 

Hästcentrum Skara skapades 2002-2004 som ett projekt vid SLU. Syftet var att skapa en mötesplats för hästfrågor i Västra Götaland med forskning, utbildning och information som grund.

Finansiärer var från början Västra Götalandsregionen, SLU, Naturbruksgymnasiet Uddetorp, AGROVÄST och Skara Kommun.

Efter två år kunde regional tillväxt ses genom utförda samarbetsprojekt. Det var kurser, studieresor, informationsinsatser mm. Ledorden som utkristalliserade sig var information, utbildning och utveckling. 

SLU Hästcentrum

Idag är SLU Hästcentrum en mötesplats med SLU i Skara som bas som kan hantera frågor som ökad förståelse för hästen i samhället, hästens roll i landskapsvården och miljön och samhällets krav på hästnäringen. Genom SLU finns det en naturlig koppling till hästforskning.

Djurskyddsaspekter, kvalitetssäkring och säkerhet är också viktiga begrepp för SLU Hästcentrum, som har blivit ett forum för kunskapsutbyte med hjälp av kurser och seminarier. 

Det finns alltid möjlighet till nya projekt och nya samarbeten. 

SLU - hästforskning och utbildning

SLU är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. En av orterna är Skara.

På SLU utbildas veterinärer, djursjukskötare, etologer, hippologer och agronomer. Yrkesgrupper som på ett eller annat sätt bidrar hästnäringen med sin kunskap. Program på grundnivå | Externwebben (slu.se)

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) bedriver högkvalitativ akademisk forskning och undervisning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) | Externwebben (slu.se)

Hästkommittén vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap är samordnande organ i frågor som rör forskning om djurslaget häst. VH-fakultetens kommitté för hästfrågor | Externwebben (slu.se)

En av SLU:s fyra framtidsplattformar är SLU Future One Health, en strategisk plattform för stimulans av tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan för god hälsa och välfärd för djur och människor i hållbara ekosystem. SLU Future One Health | Externwebben

SLU finns också med som en part i Hästsverige, en digital kunskapsförmedlare inom svensk hästnäring. Hästar - Allt om hästen med HästSverige (hastsverige.se)


Kontaktinformation