Save-the-dates!

Senast ändrad: 14 juni 2024

Utbildning anses ha stor potential för vi ska lyckas få till den samhällsomställning som vi behöver. Men utbildning är idag också ett verktyg för att reproducera det samhället som vi har. Forskning visar att det behövs en transformation även av utbildningarna. Vi i fokusgruppen verkar för att utbildningarna förändras till att alla studenter får möjlighet att lära sig om hållbarhet och ges möjlighet att bidra till samhällsomställningen. Vi har en idé att göra det genom att skapa mötesplattformar för gemensamt lärande och agerande. Vi vill jobba med olika aktörer - studenter, lärare och universitetsledare.

Vänliga hälsningar

Cecilia & Anne

Save-the-dates inför hösten

Under våren har vi haft fokus på olika aktörers roller i utbildningsförändring för samhällsomställning och hållbarhet. Under hösten vill vi, tillsammans, fortsätta att stärka de gemenskaper som arbetar med utbildning för samhällstransformation och hållbarhet runt om på svenska lärosäten, förslagsvis under rubriken ”Connecting communities”. Vi tar gärna emot idéer kring vad vi kan göra tillsammans. Följande är redan planerat:

13/9 kl. 13-15: Fredrik Portin, Malmö universitet, håller i en workshop om att möta motstånd i undervisning

27/9 kl. 13–15: Alice Annelin, Umeå universitet, med kollegor, berättar om sitt arbete med en digital plattform för utbyte av erfarenheter och material – en plattform som vi alla kan bidra till och få inspiration av

21/10 kl. 13-15: Pedagogisk utveckling – inventering och erfarenhetsutbyte

Vi återkommer med Zoom-länkar när det närmar sig men boka datumen redan nu. Sprid gärna informationen om fokusgruppens olika aktiviteter vidare till dem som kan vara intresserade.

Mötet 17 maj

Hur kan universitets- och högskolelärare genom sin undervisning främja en hållbar värld?

Tid: Fredag 17 maj kl. 13.00 – 15.00 
Plats: Zoom

Välkommen att delta i ett möte om hur vi som lärare inom universitets- och högskoleutbildning kan förändra vår undervisning för att främja samhällstransformation och en hållbar värld.

Mötet organiseras av Klimatnätverkets fokusgrupp för lärande för hållbar utveckling. Vi har bjudit in lärare från hela Sverige. Vi kommer att ha ett panelsamtal med fem universitets- och högskolelärare från olika svenska lärosäten som delar sina erfarenheter av hur de, inom olika typer av utbildningar, har arbetat med att förändra sin undervisning för att deras studenter ska kunna bidra till samhällstransformation för en hållbar värld. De kommer även berätta om stöd och inspiration som finns för att jobba med utbildningsförändring.

Efter panelsamtalet finns möjlighet för erfarenhetsutbyte i mindre grupper. Under mötet lyfter vi även frågor om hur vi gemensamt kan arbeta för lärande och förändringsarbete över våra olika universitet och högskolor. Panelsamtalet kommer lyfta frågor som: Vad behöver studenterna lära sig idag? Hur utvecklar de här lärarna sin undervisning? Hur är de en del av förändringsprocessen på sina universitet? Vad har de stött på för hinder? På vilket sätt har de hanterat dem för att komma vidare och lyckas med att förändra de utbildningar som de är involverade i? Vilket stöd får de på sina universitet?

Varmt välkommen att låta dig inspireras och bidra till utbildningsutveckling genom att dela dina erfarenheter. Mötet hålls via Zoom. Kontakta Cecilia Enberg eller Anne-Kathrin Peters, så får du en länk.

Sprid gärna inbjudan vidare till lärare på ditt lärosäte som du tror kan vara intresserade av frågorna.

Mötet 11 april

Torsdag 11 april kl. 14.40-16.30 erbjuder vi en workshop om studenters roll i samhällstransformation för en hållbar värld och för att driva utbildningsförändringar som leder till att utbildningarna blir mer relevanta för hållbarhet. Vi har bjudit in studentrepresentanter från olika kårer och universitet, samt Klimatstudenterna, till ett panelsamtal. Under workshopen kommer ni höra om forskning kring studenternas roll och möjligheter att verka för universitetsutveckling samt exempel på hur studenterna jobbar för en relevant utbildning. Vi kommer att ha diskussioner i mindre grupper som förhoppningsvis leder till konkreta idéer om vad som kan göras och eventuellt samarbete.

Mötet 8 mars

Vi har nu jobbat vidare utifrån den input som vi fick i samband med vårt möte i december – STORT TACK! för alla era inspel. Med dessa som grund har vi fastställt fokus för arbetet samt arbetssätt och om detta skulle vi vilja berätta mer på ett möte 8 mars kl. 13.00-14.30.

Och vi vill, precis som ni gav uttryck för på mötet, att det ska hända saker. Vi vill förändring. Vi kommer därför att ordna ett antal workshops under våren utifrån frågan: Hur arbetar olika aktörer med att möjliggöra en samhällstransformation till en hållbar värld?

De aktörer som kommer att stå i fokus är studenter, lärare och ledare inom akademin. Detta fokus ämnar bidra till erfarenhetsutbyte och goda exempel samt lägga grund för ett vidare förändringsinriktat arbete. Därför börjar vi redan 8 mars då en del av mötet också kommer att ägnas åt ett kunskapsutbyte kring forskning om studenters, lärares och ledares syn på och roll i att driva förändring för hållbarhet.

Vi undrar också om du som har kunskap om och/eller bedriver forskning kring studenters, lärares och/eller ledares syn på och roll i att driva förändring för hållbarhet kan tänka dig att bidra genom en kort presentation kring detta 8 mars? Kontakta oss i så fall.

Vill du delta i mötet 8 mars, så maila till oss, så får du zoomlänken.

 


Kontaktinformation

Cecilia Enberg
Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Anne-Kathrin Peters
Lärande i STEM
KTH
100 44 Stockholm