Klimatsmarta tillsammans

Senast ändrad: 22 september 2022

37 högskolor och universitet har anslutit sig till Klimatramverket, som vi nu arbetar med.

Klimatramverket för högskolor och universitet omfattar 13 nyckelområden.

 1. Tjänsteresor
 2. Pendlingsresor, till och från arbetet
 3. Mat och servering
 4. Energianvändning
 5. Fastighetsbestånd, ny- och ombyggnad
 6. Avfallshantering
 7. Inköp och upphandling av varor och tjänster
 8. Investeringar
 9. Kolsänkor
 10. Utbildning
 11. Forskning
 12. Samverkan och nyttiggörande
 13. Studenter

Hela ramverket kan du ta del av här: Klimatramverket

Vi välkomnar berättelser och rapporter från lärosätena om förbättringar som gjorts, hur vi kan bidra till minskade utsläpp, hur man kan ta sig till forskarkonferenser på kontinenten utan att flyga etc. 

Om vi är generösa med goda exempel - och varnar för fallgropar - så kan vi nå långt tillsammans. 

 

Hör gärna av dig!