Klimatsmarta tillsammans

Senast ändrad: 12 maj 2023

37 högskolor och universitet har anslutit sig till Klimatramverket, som vi nu arbetar med.

Klimatramverket för högskolor och universitet omfattar 13 nyckelområden.

 1. Tjänsteresor
 2. Pendlingsresor, till och från arbetet
 3. Mat och servering
 4. Energianvändning
 5. Fastighetsbestånd, ny- och ombyggnad
 6. Avfallshantering
 7. Inköp och upphandling av varor och tjänster
 8. Investeringar
 9. Kolsänkor
 10. Utbildning
 11. Forskning
 12. Samverkan och nyttiggörande
 13. Studenter

Hela ramverket kan du ta del av här: Klimatramverket

Målet är att bilda sex  fokusgrupper som ska arbeta vidare med frågor inom hållbara tjänsteresor, inköp och upphandling, lärande för hållbar utveckling, hållbart ledarskap, byggnader samt uppföljning och mätning. 

Tre av dem; tjänsteresor, lärande för hållbar utveckling och byggnader ligger först i pipeline. För de två förstnämnda är riktlinjerna i stort sett helt klara och rekrytering av deltagare till grupperna är i full gång. 

Känner du att du skulle vilja vara med och arbeta i någon av de här fokusgrupperna, så tveka inte att höra av dig till klimatnätverkets projektkoordinator Peter Hagelin.