Hej Daniel!

Senast ändrad: 10 oktober 2023

Daniel Pargman är fokusgruppledare för Tjänsteresor.

man med brunt hår och glasögon i röd skjorta

Daniel Pargman är hemmahörande på KTH där han är docent i medieteknik med inriktning på hållbarhet.
- Vi har just haft ett forskningsprojekt här som tittat på flygandet för KTH. Vi har kartlagt vart vi flyger, hur vi flyger, vem som flyger och hur vi skulle kunna nå våra mål? Vi vet jättemycket om KTH:s flygvanor – men är alla andra lärosäten som vi?

Workshop i september
Det kommer han att få veta vid den inledande workshopen som arrangeras i slutet av september. Då ska deltagarna också komma överens om en metod så att alla lärosäten mäter flygresandet på samma sätt. Idag skiljer det sig åt, vilket gör att statistiken som presenteras inte är helt lätt att tyda eller att jämföra mellan olika lärosäten.
- Vi på KTH har ett förslag på metod, men under workshopen kanske vi enas om en annan metod. Det viktigaste är att vi kommer överens så att alla gör på samma sätt.
I en ansökan som Daniel och hans kolleger gjorde förra året om att minska det akademiska flygandet var det 20 lärosäten som var intresserade av att delta. Ansökan fick avslag, men nu finns det en möjlighet att gå vidare tillsammans på ett nytt sätt.
- Det arbetet vi gör i fokusgruppen kan bli en bra grund för att söka medel till nya forskningsprojekt framöver.


Utvecklingsprojekt
Han framhåller dock att det är viktigt att hålla isär begreppen; fokusgruppsarbetet är inte ett forskningsprojekt. Fokusgruppens prio är istället att ta fram underlag och skapa förutsättningar för att minska lärosätenas utsläpp från tjänsteresor.
- Klimatnätverket är vår uppdragsgivare. Det innebär att det här gör vi och Klimatnätverket åt oss själva, det vill säga åt alla lärosäten som vill är intresserade och som vill vara med i projektet.
Nu ska deltagare till fokusgruppen rekryteras. Villkoret är att personen är anställd på ett svenskt lärosäte, sedan är det en stor fördel om personen sitter på en sådan position att hen kan få fram de data som behövs.
När Daniel inte är på universitet och forskar står han gärna på scen.
- Jag gick en kurs i stand-up comedy förra våren och min scenpersonlighet är just en forskare som tittar på hållbarhetsfrågor – men det går lite överstyr, kan man säga, skrattar Daniel.
Då är det ju tur att det är Daniel och inte hans alter ego som ska hålla i fokusgruppen!

Anna-Karin Johnson


Kontaktinformation