Öppen frågestund 18 juni

Senast ändrad: 14 juni 2024

Tisdag 18 juni kl.10.30-12 blir det en öppen frågestund på Teams för deltagarna i fokusgruppen. Där kommer man att kunna ställa sina frågor till varandra och till Carbon compute som hämtar in resedata från lärosätena och gör analyserna. Det blir också ett tillfälle att diskutera vägar framåt kring resedata.  

Sträckor och yrkeskategorier

På sändlistan som fokusgruppen Tjänsteresor skickar ut till finns närmare 60 namn. Intresset är stort och just nu handlar diskussionerna i Teamsgruppen om uppdelningen mellan kort, mellan och lång resa samt vilka yrkeskategorier som ska finnas med i en gemensam mätmetod. Carbon Compute analyserar flygdata som hämtas in från deltagande lärosäten.

Vill du vara med, så ta kontakt med Markus Robért. 


Kontaktinformation

Markus Robért
Strategic Sustainability Studies
KTH, Teknikringen 10B, Stockholm