Workshopen samlade drygt 50 personer

Senast ändrad: 14 juni 2024

Workshop tjänsteresor_2.jpg

28 september arrangerade Lärosätenas klimatnätverk en workshop som start på arbetet för fokusgruppen Tjänsteresor. 50 personer deltog under dagen, som ägde rum på KTH.

Cirka 50 personer deltog i Klimatnätverkets workshop om tjänsteresor. De flesta var på plats på KTH och ett dussin var med digitalt. Daniel Pargman höll i dagen tillsammans med sin kollega Markus Robèrt och Andreas Schennings och Joel Larsson från Carbon Compute, som ansvarar för analysen av flygdata.
- Vi hade med oss ett förslag till workshopen om hur vi ska klassificera våra resor, berättar Daniel Pargman. 
Förslaget gick ut på att dela upp resor i tre kategorier baserat på distans: korta resor som är max 75 mil, medellånga resor max 350 mil och långa resor.  
- Vi har valt 75 mil, för att man också ska kunna räkna in sträckan från Luleå till Stockholm. Medellånga resor täcker in den europeiska kontinenten och långa resor är interkontinentala, berättar Daniel. 
På workshopen diskuterades också förslag om att utgår från regioner (Sverige, Skandinavien) istället för distans, men det blev distans som man enades om. 
- Med ett gemensamt mätsystem kan vi räkna ut koldioxidavtrycket per resa, vara säkra på att alla räknar lika och att det går att jämföra resultaten mellan lärosätena. De lärosäten som vill vara med i projektet skickar in sina data till fokusgruppledaren, som behandlar all data anonymiserat.
- Nästa steg är att de som vill vara med i arbetet förankrar det på sitt lärosäte och vi vill självklart ha med så många lärosäten som möjligt, säger Daniel Pargman.

Workshop tjänsteresor_1.jpg


Kontaktinformation