Markinventeringens databas

Senast ändrad: 03 oktober 2023
Markinventeringens databas MiBas

Här finner du dokumentation om Markinventeringens databas, MiBas.

MiBas innehåller data över markförhållanden och markkemi. Den uppdateras årligen och innehåller data från inventeringens start 1983. Databasen kan kopplas till Riksskogstaxeringens databas genom att inventeringarna delar samma provytor. Där finns även data från markvegetationsinventeringen som år 2003 överfördes från Markinventeringen till Riksskogstaxeringen.

 

Åtkomst till Markinventeringens data

Databasen MiBas är tillgänglig för behöriga användare vid SLU, men data får normalt beställas efter kontakt med Markinventeringen. Markinventeringens data är fritt tillgängliga, men det kan tillkomma en uttagskostnad vid databeställningar. Viss information, t.ex. om proytornas läge, är sekretessbelagda. 

Ange följande vid hänvisning till Markinventeringens data: Markinventeringen är en del av den nationella miljöövervakningen på uppdrag av Naturvårdsverket.

Översikt över variabelinnehåll

Översikt över variabelinnehållet i vyerna i MiBas.

Variablerna i MiBas är ordnade i så kallade vyer. Vyerna är kopplingsbara med varandra eller med grundtabeller i databasen.

Gul färg:  Vyer med allmänt eller mer översiktligt innehåll.
Röd färg:  Vyer med fokus på jordprover.
Blå färg:  Vyer med fokus på jordprovers kemi.


Klicka på respektive tabellrubrik för beskrivning av ingående variabler.

vy_MarkInventeringar_Alla    vy_Jordmanen     vy_JordproverForekomst
UnikYta 
TraktNr
PalslagNr
AntalInv
Taxar1
Taxar2
Taxar3
Taxar4
Delyta1
Delyta2
Delyta3
Delyta4
Agoslag1
Agoslag2
Agoslag3
Agoslag4
ProvtagTyp1
ProvtagTyp2
ProvtagTyp3
ProvtagTyp4
MarkInventeringID 
Taxar
TraktNr
PalslagNr
DelytaNr
ProvtagTyp
H_form
H_makt
E_makt
Bs
SpodicB
JordartGrop
TexturGrop
JorddjupGrop
JordmanSE
JordmanWRB
KultJordman
StordMark
B_undreGrans
CaCO3
AnmDom
AnmAven
H_provFinns
M_provFinns
MarkInventeringID 
Taxar
TraktNr
PalslagNr
DelytaNr
ProvtagEra
ProvtagTyp
H10_prov
H30_prov
H50_prov
MP5_prov
M10_prov
M20_prov
M65_prov
O_prov
E_prov
EB_prov
B_prov
BC_prov
H_provAntal
M_provAntal

 

vy_Jordproverna     vy_Kemi_CNpH     vy_Kemi_Baskat
MarkInventeringID
JordprovID Taxar
TraktNr
PalslagNr
DelytaNr
Jordprovtyp
Antal_CNpH
Antal_Baskat
Antal_Baskat_I1
Antal_Total
Antal_Tungmet
MarkInventeringID 
Taxar
TraktNr
PalslagNr
DelytaNr
Jordprovtyp
C
N
pH_H2O
pH_CaCl2
MarkInventeringID 
Taxar
TraktNr
PalslagNr
DelytaNr
Jordprovtyp
Al_KCl
Ca_Ac
K_Ac
Mg_Ac
Mn_Ac
Na_Ac
TA

Vyernas variabler i bokstavsordning

Varje variabel anges med namn samt den tabell den ingår i (inom parentes).

Klicka på länken inom parentesen för att öppna tabellen

Agoslag1 (Vy_MarkInventeringar_Alla)
Agoslag2 (Vy_MarkInventeringar_Alla)
Agoslag3 (Vy_MarkInventeringar_Alla)
Agoslag4 (Vy_MarkInventeringar_Alla)
Al_KCl (Vy_Kemi_Baskat)
AnmAven (Vy_Jordmanen)
AnmDom (Vy_Jordmanen)
Antal_Baskat (Vy_Jordproverna)
Antal_Baskat_I1 (Vy_Jordproverna)
Antal_CNpH (Vy_Jordproverna)
Antal_Total (Vy_Jordproverna)
Antal_Tungmet (Vy_Jordproverna)
AntalInv (Vy_MarkInventeringar_Alla)

B
B_prov (Vy_JordproverForekomst)
B_undreGrans (Vy_Jordmanen)
BC_prov (Vy_JordproverForekomst)
Bs (Vy_Jordmanen)

C
C (Vy_Kemi_CNpH)
Ca_Ac (Vy_Kemi_Baskat)
CaCO3 (Vy_Jordmanen)

D
Delyta1 (Vy_MarkInventeringar_Alla)
Delyta2 (Vy_MarkInventeringar_Alla)
Delyta3 (Vy_MarkInventeringar_Alla)
Delyta4 (Vy_MarkInventeringar_Alla)
DelytaNr (Vy_Jordmanen)
DelytaNr (Vy_JordproverForekomst)
DelytaNr (Vy_Jordproverna)
DelytaNr (Vy_Kemi_Baskat)
DelytaNr (Vy_Kemi_CNpH)

E
E_makt (Vy_Jordmanen)
E_prov (Vy_JordproverForekomst)
EB_prov (Vy_JordproverForekomst)

H
H_form (Vy_Jordmanen)
H_makt (Vy_Jordmanen)
H_provAntal (Vy_JordproverForekomst)
H_provFinns (Vy_Jordmanen)
H10_prov (Vy_JordproverForekomst)
H30_prov (Vy_JordproverForekomst)
H50_prov (Vy_JordproverForekomst)

J
JordartGrop (Vy_Jordmanen)
JorddjupGrop (Vy_Jordmanen)
JordmanSE (Vy_Jordmanen)
JordmanWRB (Vy_Jordmanen)
JordprovID (Vy_Jordproverna)
Jordprovtyp (Vy_Jordproverna)
Jordprovtyp (Vy_Kemi_Baskat)
Jordprovtyp (Vy_Kemi_CNpH)

K
K_Ac (Vy_Kemi_Baskat)
KultJordman (Vy_Jordmanen)

M
M_provAntal (Vy_JordproverForekomst)
M_provFinns (Vy_Jordmanen)
M10_prov (Vy_JordproverForekomst)
M20_prov (Vy_JordproverForekomst)
M65_prov (Vy_JordproverForekomst)
MarkInventeringID (Vy_Jordmanen)
MarkInventeringID (Vy_JordproverForekomst)
MarkInventeringID (Vy_Jordproverna)
MarkInventeringID (Vy_Kemi_Baskat)
MarkInventeringID (Vy_Kemi_CNpH)
Mg_Ac (Vy_Kemi_Baskat)
Mn_Ac (Vy_Kemi_Baskat)
MP5_prov (Vy_JordproverForekomst)

N
N (Vy_Kemi_CNpH)
Na_Ac (Vy_Kemi_Baskat)

O
O_prov (Vy_JordproverForekomst)

P
PalslagNr (Vy_Jordmanen)
PalslagNr (Vy_JordproverForekomst)
PalslagNr (Vy_Jordproverna)
PalslagNr (Vy_Kemi_Baskat)
PalslagNr (Vy_Kemi_CNpH)
PalslagNr (Vy_MarkInventeringar_Alla)
pH_CaCl2 (Vy_Kemi_CNpH)
pH_H2O (Vy_Kemi_CNpH)
ProvtagEra (Vy_JordproverForekomst)
ProvtagTyp (Vy_Jordmanen)
ProvtagTyp (Vy_JordproverForekomst)
ProvtagTyp1 (Vy_MarkInventeringar_Alla)
ProvtagTyp2 (Vy_MarkInventeringar_Alla)
ProvtagTyp3 (Vy_MarkInventeringar_Alla)
ProvtagTyp4 (Vy_MarkInventeringar_Alla)

S
SpodicB (Vy_Jordmanen)
StordMark (Vy_Jordmanen)

T
TA (Vy_Kemi_Baskat)
Taxar (Vy_Jordmanen)
Taxar (Vy_JordproverForekomst)
Taxar (Vy_Jordproverna)
Taxar (Vy_Kemi_Baskat)
Taxar (Vy_Kemi_CNpH)
Taxar1 (Vy_MarkInventeringar_Alla)
Taxar2 (Vy_MarkInventeringar_Alla)
Taxar3 (Vy_MarkInventeringar_Alla)
Taxar4 (Vy_MarkInventeringar_Alla)
TexturGrop (Vy_Jordmanen)
TraktNr (Vy_Jordmanen)
TraktNr (Vy_JordproverForekomst)
TraktNr (Vy_Jordproverna)
TraktNr (Vy_Kemi_Baskat)
TraktNr (Vy_Kemi_CNpH)
TraktNr (Vy_MarkInventeringar_Alla)

U
UnikYta (Vy_MarkInventeringar_Alla)