Kontakt

Senast ändrad: 09 maj 2019

Kontaktuppgifter


Markinventeringens utförargrupp:

Johan Stendahl
Programchef
018 - 67 38 01

Ola Löfgren
Fo.ass.
018 - 67 34 33


   Ledare för markinventeringar 1961+ 


Postadress:
  
SLU
   Institutionen för mark och miljö
   Box 7014
   750 07  UPPSALA

Besöksadress:
   SLU
   Institutionen för mark och miljö
   Lennart Hjelms väg 9, Ultuna
   UPPSALA

Leveransadress (jordprov/paket):
   Markinventeringen
   Inst. f. mark och miljö, SLU
   Gerda Nilssons väg 5
   756 51  UPPSALA

Telefonnummer:
   Kontorstid 08:00 - 16:00
   018 - 67 10 11 (växel)
   Fax: 018 - 67 31 56

Hitta hit:
Markinventeringen i Uppsala och vid Riksskogstaxeringen i Umeå.

Övrig personal

Markinventeringens utförande är ett omfattande lagarbete som involverar ett antal personer från institutionen för mark och miljö i Uppsala och institutionen för skoglig resurshushållning i Umeå i nära samarbete. Här återfinns de viktigaste personerna i bokstavsordning på efternamnet:

A
Rasha Al Shikh Lab.tekniker.

B
Cecilia Bandh Bitr. Lab.chef 018-67 34 03, 072-454 37 75

Gunilla Bergvall Lab.ass. 018-67 22 34, ... 22 14

E
Ambjörn Eriksson Lab.tekn. 018-67 31 07

F
Jan Fiedler Forskn.ing.

Jonas Fridman RT. Chef för Riksskogstaxeringen. RIS-samråd. Forskningsledare. Vice prefekt, inst. f. skoglig resurshushållning. 090-786 84 73

Fältpersonal (ca 10 st. per säsong). Tar in grunddata. Bild på markinventerare 2018.

H

Mikael Holmlund RT.  Datasamlare, fält-PC, datamottagning. Systemerare. 090-786 84 82

J
 
Ann-Christine Jansson Lab.ass. 018-67 34 66, ... 22 14

K

Erik Karltun Docent. Kolrapportering, markinventeringskurser, referensperson. Avd.chef. och vice prefekt, inst. f. mark och miljö. 018-67 12 77

Konsulter. Det finns tidvis både externa och interna konsulter inblandade. Programutveckling och förvaltning av datasystemen.

L
Elin Ljunggren, Lab.tekniker

Mattias Lundblad Utredare. Kolrapportering. 018-67 22 26

M
Håkan Marstorp Prefekt på Mark och miljö, " firmatecknare" MI. Forskare. 018-67 25 56

N
Torbjörn Nilsson Markinventeringskurser, jordmånsspecialist. Forskare. 018-67 34 59

Rickard Nilsson RT. Systemutvecklare. 090-786 81 55

Patrik Norman RT. Enh.chef. Ansvarig för RIS datainsamlingssystem m.m. Systemutvecklare. 090-786 85 57

P
Anders Pålsson RT. MI:s fältutrustning, tjänstefordon, m.m. Tekniker. 090-786 83 50

R

RIS-samrådet: Jonas Fridman, Mats Nilsson, Mikaela Asplund, Johan Stendahl, Erik Karltun, Per Nilsson och Anna-Lena Axelsson. 

S
Anders Sjöström RT. 090-786 83 51. Forskningsingenjör. Fältinstruktioner, viss personaladministration, utbildningar, kontrollverksamhet, m.m.

Margareta Sundgren Jordprovmottagning/provberedning. Lab.tekniker. 018-67 34 87, ... 22 14, ... 22 36

W
Mats Walheim RT. Fältchef på Riksskogstaxeringen. Markvegetationsinventeringen. Projektledare. 090-786 84 30

Å
Hans Åkesson RT. Databasexpert. Systemman. 090-786 83 42

Sidansvarig: gunnar.odell@slu.se