Sveriges lantbruksuniversitet

Om SCAW

SCAW ska främja forskning, stödja och bedriva fort- och vidareutbildning samt fylla en expertfunktion inom djurvälfärd och djurskydd.

10 års-logga rund med text.jpg

SCAW främjar forskning, arrangerar utbildningar och seminarier och ger expertråd inom djurskydd.

SCAW jobbar brett med djurvälfärd- och djurskyddsfrågor. SCAW fungerar som en kontaktyta gentemot lagstiftare, statliga verk och andra aktörer.

En viktig uppgift för SCAW är att upprätthålla goda kontakter med alla verksamheter och yrkeskategorier som jobbar med djurvälfärd. Det handlar om myndigheter, organisationer, näringslivets aktörer, länsveterinärer, djurskyddshandläggare, och sist men inte minst, allmänheten.

SCAW jobbar framförallt med frågor som rör lantbrukets djur och försöksdjur. Frågor som rör sällskapsdjur, vilt och fisk har också blivit en del av SCAWs verksamhet. 

Publicerad: 16 april 2019 - Sidansvarig: josefina.zidar@slu.se
Loading…