Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskapliga rådet för djurskydd

SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd utgör en riskvärderande instans vad gäller djurskydd. Rådet identifierar, sammanställer och utvärderar vetenskaplig forskning om djurskydd och därtill angränsande frågor, som produktionsekonomi och arbetsmiljö.

Om SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd

Det vetenskapliga rådet ska utgöra en riskvärderande instans vad gäller djurskydd. Rådet har i uppdrag att identifiera, sammanställa och utvärdera vetenskaplig forskning om djurskydd och därtill angränsande frågor, som produktionsekonomi och arbetsmiljö, på uppdrag av exempelvis Jordbruksverket, Livsmedelsverket, intresseorganisationer och liknande. Fokus ligger på frågor med relevans just för djurskyddet inom svensk djurhållning. Rådet ska förse de riskhanterande myndigheterna och beslutsfattarna med vetenskapligt solida underlag inför olika typer av policybeslut, föreskriftsändringar eller liknande. Det vetenskapliga rådets uppdrag är således att ta fram underlag och skriva yttranden i djurskyddsspecifika frågor. De sammanställningar och yttranden som rådet tar fram ska ge en god bild av det samlade kunskapsläget.

Publicerad: 28 december 2022 - Sidansvarig: elin.spangenberg@slu.se
Loading…