Sveriges lantbruksuniversitet

SLUs vetenskapliga råd för djurskydd

Det vetenskapliga rådet utgör en riskvärderande instans vad gäller djurskydd. Rådet identifierar, sammanställer och utvärderar vetenskaplig forskning om djurskydd och därtill angränsande frågor, som produktionsekonomi och arbetsmiljö.

Kontakt vetenskapligtrad.djurskydd@slu.se

Loading…