SCAW:s styrgrupp

Senast ändrad: 04 december 2023

Styrgruppen fastställer SCAW:s strategi och verksamhetsplan.

Styrgruppen består av 5 ordinarie ledamöter från SLU som är meriterade forskare.

Till styrgruppen finns även adjungerade ledamöter som är representanter från Regeringskansliet, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, externa universitet och länsstyrelserna.

​Nuvarande styrgrupp tillsattes 2022. Styrgruppen har 4 styrgruppsmöten per år.            

Styrgruppens medlemmar

Ordinarie ledamöter: Linda Keeling, ordförande, SLU
  Ivar Vågsholm, SLU
  Carl-Gustaf Thulin, SLU
  Anna Wallenbeck, SLU
  Lena-Marie Tamminen, SLU
   
Adjungerade:

Rickard Canestierna, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

  Helena Elofsson, Jordbruksverket
  Anna Lindgren, Livsmedelsverket 
  Ingrid Ragnarsson, Länsstyrelserna
  Lotta Berg, SCAW
  Elin Spangenberg, SCAW

 


Kontaktinformation

Nationellt centrum för djurvälfärd

scaw@slu.se