Styrgrupp

Senast ändrad: 12 april 2019

SCAWs styrgrupp fastställer verksamhetsplanen och sätter även övriga ramar och inriktning för verksamheten. Styrgruppen fyller i stor utsträckning samma funktion för SCAW som styrelsen gör för ett företag.

Vilka är med i styrgruppen?

Styrgruppen består av ledamöter från SLU som är meriterade forskare. Adjungerade till styrgruppen är representanter från Jordbruksdepartementet, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, externa unviversitet och länsstyrelserna.

​Nuvarande styrgrupp tillsattes 2019.

Styrgruppens medlemmar

Ledamöter:               Harry Blokhuis, ordförande, SLU

                                   Linda Keeling, SLU

                                   Rauni Niskanen, SLU

                                   Anna Wallenbeck, SLU

                                   Ulf Emanuelson, SLU

 

Adjungerade:            Lena Odland, Näringsdepartementet

                                   Helena Elofsson, Jordbruksverket

                                   Johan Olsson, länsstyrelsen

                                   Michael Axelsson, Göteborgs Universitet

                                   Elsie Carjemo, Livsmedelsverket                      

                                   Viveka Hillegaart, SCAW

                                   Margareta Stéen, SCAW

                                   Birgitta Staaf Larsson, SCAW

                                   Josefina Zidar, SCAW


Kontaktinformation
Sidansvarig: josefina.zidar@slu.se