SCAW:s styrgrupp

Senast ändrad: 04 februari 2021

Styrgruppen fastställer SCAW:s strategi och verksamhetsplan.

Styrgruppen består av 5 ordinarie ledamöter från SLU som är meriterade forskare.

Till styrgruppen finns även adjungerade ledamöter som är representanter från Näringsdepartementet, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, externa universitet och länsstyrelserna.

​Nuvarande styrgrupp tillsattes 2019. Styrgruppen har 4 styrgruppsmöten per år.            

Styrgruppens medlemmar

Ordinarie ledamöter: Harry Blokhuis, ordförande, SLU
  Linda Keeling, SLU
  Rauni Niskanen, SLU
  Anna Wallenbeck, SLU
  Ulf Emanuelson, SLU
   
Adjungerade: Lena Odland, Näringsdepartementet
  Helena Elofsson, Jordbruksverket
  Ingrid Ragnarsson, Länsstyrelsen
  Michael Axelsson, Göteborgs Universitet
  Anna Lindgren, Livsmedelsverket
  Birgitta Staaf Larsson, SCAW

 


Kontaktinformation

Nationellt centrum för djurvälfärd

scaw@slu.se  

Sidansvarig: birgitta.staaf.larsson@slu.se