SCAW:s uppdrag

Senast ändrad: 14 december 2023

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, bildades 2008 för att samla landets expertis och samordna aktiviteter inom djurvälfärdsområdet.

Expertfunktion

SCAW svarar regelbundet på remisser och förfrågningar som rör djurvälfärd. SCAW konsulterar experter från akademin för att ge vetenskapligt grundade svar på förfrågningar.​​​​  

Forskning

SCAW delar inte ut forskningsmedel och bedriver inte egen forskning. SCAW:s uppgift är istället att samla aktuell vetenskaplig kunskap genom kontakt med forskare, och att vidareförmedla denna kunskap till andra aktörer.   

Utbildning

SCAW bedriver fort- och vidareutbildning inom djurvälfärd. SCAW anordnar seminarier inom djurvälfärdsområdet för näringslivet, branschorganisationer och för andra myndigheter. SCAW erbjuder även webbutbildningar inom området. Du hittar information om SCAW:s aktuella seminarier och kurser här.       

Internationellt samarbete

SCAW samarbetar internationellt med flera länder inom djurvälfärdsområdet. SCAW är en del av NordCAW, som är ett nordiskt samarbete för djurvälfärdskommunikation. Du kan läsa mer om NordCAW här. SCAW är sedan 2019 tillsammans med IZSAM i Italien ett  WOAH (tidigare OIE) samverkande centrum för djurskydd och djurvälfärdsfrågor. Du kan läsa mer om WOAH-centrat här. SCAW är sedan juni 2021 koordinator för ett europeiskt referenscentrum för djurskydd, EURCAW – idisslare & hästdjur. Du kan läsa mer om EURCAW-projektet här.


Kontaktinformation

Nationellt centrum för djurvälfärd

scaw@slu.se