Sveriges lantbruksuniversitet

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW

SCAW, Nationellt centrum för djurvälfärd, arbetar med frågor inom djurvälfärd och djurskydd. Vi har tre huvuduppgifter:

  • SCAW arrangerar utbildningar inom djurskydd och djurvälfärd.
  • SCAW främjar forskning inom djurskydd och djurvälfärd.
  • SCAW fyller en expertfunktion inom djurskydd och djurvälfärd.

SCAWs vision:
Välfärden är god för alla djur
och det
 
finns en förståelse och villighet att betala för detta.

 

Publicerad: 08 juni 2018 - Sidansvarig: maria.lonn@slu.se