Sveriges lantbruksuniversitet

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW

SCAW verkar nationellt och internationellt inom djurvälfärdsområdet. SCAW bedriver fort och vidareutbildning samt samlar landets kompetens inom djurvälfärdsområdet i sin expertfunktion. SCAW:s verksamhet omfattar alla djurslag men med betoning på lantbrukets djur och försöksdjur.

Loading…