Sveriges lantbruksuniversitet

Nationellt Centrum för Djurvälfärd, SCAW

SCAW, Nationellt centrum för djurvälfärd, arbetar med frågor inom djurvälfärd och djurskydd. Vi har tre huvuduppgifter:

  • SCAW arrangerar utbildningar inom djurvälfärd och djurskydd.
  • SCAW främjar forskning inom djurvälfärd och djurskydd.
  • SCAW fyller en expertfunktion inom djurvälfärd och djurskydd.
Publicerad: 18 januari 2019 - Sidansvarig: josefina.zidar@slu.se