Sveriges lantbruksuniversitet

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW

är en centrumbildning med fokus på djurskydd och djurvälfärd.

 

SCAW arrangerar utbildningar, främjar forskning, och bidrar med expertutlåtanden till andra myndigheter.

 

SCAWS arbete syftar till att öka förståelsen och villigheten att betala för god djurvälfärd. SCAWs arbete handlar om lantbrukets djur och försöksdjur men även vilda djur och sällskapsdjur. 

SCAWlogga.jpg

SCAW jobbar brett med djurvälfärd- och djurskyddsfrågor. SCAW fungerar som en kontaktyta gentemot lagstiftare, statliga verk och andra aktörer.

En viktig uppgift för SCAW är att upprätthålla goda kontakter med alla verksamheter och yrkeskategorier som jobbar med djurvälfärd. Det handlar om myndigheter, organisationer, näringslivets aktörer, länsveterinärer, djurskyddshandläggare, och sist men inte minst, allmänheten.

SCAW jobbar framförallt med frågor som rör lantbrukets djur och försöksdjur. Frågor som rör sällskapsdjur, vilt och fisk har också blivit en del av SCAWs verksamhet.