Bestånds- och klavdata 1923-1929

Senast ändrad: 01 september 2022

Datasetet omfattar aggregerade bestånds- och klavdata från den första Riksskogstaxeringen 1923-1929

Under den första Riksskogstaxeringen genomfördes fältinventeringen på 10 meter breda transekter som inventerades kontinuerligt. Avståndet mellan transekterna var kortare i södra Sverige än i norra Sverige. Datasetet omfattar aggregerade beståndsdata och klavdata från den första Riksskogstaxeringens 1923-1929 för 31 385 segment, varav de flesta är 10 m x 2 km. Underlaget kan bland annat användas för att göra jämförelser med andra historiska källmaterial och för att ta fram olika kartprodukter och länsvisa skattningar. Om man vill jämföra med Riksskogstaxeringens moderna data är det viktigt att ta hänsyn till förändringar i inventeringsmetoder och definitioner.

Ladda ner data via server

Metadata för beståndsdata

Metadata för stamdata