Växternas växtsäsong

Senast ändrad: 26 april 2020

Den tidiga våren 2019 förlängde växtsäsongen mer än tidigare år

Växternas växtsäsong 2019
Kartan visar hur stor skillnaden i växtsäsongens längd (antal dagar) var år 2019 i jämförelse med referensvärdet för perioden 1873-1951, dels för aktiva län (Skåne, Jönköping, Örebro och Västerbotten), dels för landsdelarna Götaland, Svealand, Södra och Norra Norrland.

Utsläppen av klimatpåverkande gaser leder till ett varmare klimat på jorden. I Sverige kommer en del arter att gynnas medan andra missgynnas. Ett varmare klimat leder till att växtsäsongen förlängs. Det påverkar också skördar, skogstillväxt, och allmänt biologisk produktion och mångfald.

Växtsäsongen är längre idag jämfört med referensvärdet för perioden 1873 till 1951 vilket motsvarar 0-värdet i figuren. Växtsäsongen för perioden 2011-2019 är en vecka (drygt fem procent) längre jämfört med referensperioden. Skillnaderna är större i södra Sverige jämfört med norra Sverige. Variationerna mellan enskilda år är stor och därför går det inte att se någon trend från 2011 och framåt, även om nu växtsäsongen återigen var längre 2019 än någon gång tidigare under de år som vi gjort dessa beräkningar.

Indikatorn "Växternas växtsäsong" mäts som tiden mellan lövsprickning till träden fått höstfärger. I fördjupningsdelen finns mer detaljerad information om hur klimatförändringarna har påverkat växtsäsongen. Både start och avslut av växtsäsongen sker tidigare nu jämfört med referensdata. Idag sker lövsprickningen nästan två veckor tidigare jämfört med referensdata, men även höstlövsfärgerna kommer tidigare.

Växternas växtsäsong diagram 2019

Diagrammet visar den genomsnittliga avvikelsen i växtsäsongens längd (antal dagar) i Sverige jämfört med referensvärdet för perioden 1873-1951. Ett positivt värde anger att växtsäsongen varit längre jämfört med referensperioden. Ett negativt värde anger att växtsäsongen varit kortare.

För att se de regionala indikatorerna, expandera respektive län nedan.

Jönköpings län

Växtsäsongen i Jönköpings län har påverkats förhållandevis lite

Utsläppen av klimatpåverkande gaser leder till ett varmare klimat på jorden. I Sverige kommer en del arter att gynnas medan andra missgynnas. Ett varmare klimat leder till att växtsäsongen förlängs. Det påverkar också skördar, skogstillväxt, och allmänt biologisk produktion och mångfald.

För perioden 2011-2019 har växtsäsongen i Jönköpings län varit i genomsnitt närmare tre dagar längre jämfört med referensvärdet för perioden 1873 till 1951 (d.v.s. 0-värdet i figuren). Växtsäsongen 2019 var 4 dagar längre jämfört med referensperioden, vilket var betydligt lägre än i övriga deltagande län. Variationerna mellan enskilda år är stora och därför går det inte att se någon trend från 2011 och framåt. I Jönköpings län har växtsäsongen under perioden 2011-2019 alla år varit tidigarelagd jämfört med referensperioden, men säsongen har oftast tagit slut tidigare också, så det som avgjort om växtsäsongen blivit längre eller kortare är framför allt när säsongen tagit slut, se fördjupningstexten.

Indikatorn "Växternas växtsäsong" mäts som tiden mellan lövsprickning till träden fått höstfärger. I fördjupningsdelen finns mer detaljerad information om hur klimatförändringarna har påverkat växtsäsongen. Både start och avslut av växtsäsongen sker tidigare nu jämfört med referensdata. Idag sker lövsprickningen nästan två veckor tidigare jämfört med referensdata, men även höstlövsfärgerna kommer tidigare, åtminstone vissa år.

Växternas växtsäsong 2019 Jönköpings länDiagrammet visar den genomsnittliga avvikelsen i växtsäsongens längd (antal dagar) i Jönköpings län jämfört med referensvärdet för perioden 1873-1951. Ett positivt värde anger att växtsäsongen varit längre jämfört med referensperioden. Ett negativt värde anger att växtsäsongen varit kortare.

Skåne län

Klimatförändringen förlänger växtsäsongen i Skåne län

Utsläppen av klimatpåverkande gaser leder till ett varmare klimat på jorden. I Sverige kommer en del arter att gynnas medan andra missgynnas. Ett varmare klimat leder till att växtsäsongen förlängs. Det påverkar också skördar, skogstillväxt, och allmänt biologisk produktion och mångfald.

Under perioden 2011-2019 har växtsäsongen i Skåne län varit drygt en vecka längre, jämfört med referensvärdet för perioden 1873 till 1951 (d.v.s. 0-värdet i figuren). Växtsäsongen 2019 var hela 13 dagar längre jämfört med referensperioden, tack vare att det var en ihållande varm period under tidig vår i södra Sverige och är några dagar längre  än landet som helhet. Variationerna mellan enskilda år är stora och det går inte att se någon trend från 2011 och framåt. I Skåne län har växtsäsongen under perioden 2011-2019 varit tidigarelagd alla år jämfört med referensperioden. Under 2012, 2015 och 2016 kom dessutom höstlöven senare jämfört med referensperioden vilket innebar att växtsäsongen blev 1,5 till två veckor längre de åren. Men 2019 blev alltså växtsäsongen två veckor längre trots att höstfärgerna kom något tidigare än referensperioden.

Indikatorn "Växternas växtsäsong" mäts som tiden mellan lövsprickning till träden fått höstfärger. I fördjupningsdelen finns mer detaljerad information om hur klimatförändringarna har påverkat växtsäsongen.

Växternas växtsäsong 2019 Skåne län

Diagrammet visar den genomsnittliga avvikelsen i växtsäsongens längd (antal dagar) i Skåne län jämfört med referensvärdet för perioden 1873-1951. Ett positivt värde anger att växtsäsongen varit längre jämfört med referensperioden. Ett negativt värde anger att växtsäsongen varit kortare.

Örebro län

Växtsäsongen längre i Örebro län

Utsläppen av klimatpåverkande gaser leder till ett varmare klimat på jorden. I Sverige kommer en del arter att gynnas medan andra missgynnas. Ett varmare klimat leder till att växtsäsongen förlängs. Det påverkar också skördar, skogstillväxt, och allmänt biologisk produktion och mångfald.

Under perioden 2011-2019 har växtsäsongen i Örebro län varit fem dagar längre jämfört med referensvärdet för perioden 1873 till 1951 (d.v.s. 0-värdet i figuren). Växtsäsongen 2019 var dock två veckor längre, jämfört med referensperioden. Variationerna mellan enskilda år är stora och därför går det inte att se någon trend från 2011 och framåt. I Örebro län har både starten och avslutningen av växtsäsongen under perioden 2011-2019 alla år varit tidigarelagd, jämfört med referensperioden, men tidigareläggningen av starten är betydligt kraftigare under de flesta år, se fördjupningstexten.

Indikatorn "Växternas växtsäsong" mäts som tiden mellan lövsprickning till träden fått höstfärger. I fördjupningsdelen finns mer detaljerad information om hur klimatförändringarna har påverkat växtsäsongen. Både start och avslut av växtsäsongen sker tidigare nu jämfört med referensdata. Idag sker lövsprickningen nästan två veckor tidigare jämfört med referensdata, men även höstlövsfärgerna kommer tidigare.

Växternas växtsäsong 2019 Örebro län

Diagrammet visar den genomsnittliga skillnaden i växtsäsongens längd (antal dagar) i Örebro län jämfört med referensvärdet för perioden 1873-1951. Ett positivt värde anger att växtsäsongen varit längre jämfört med referensperioden. Ett negativt värde anger att växtsäsongen varit kortare.

Uppsala län

Växtsäsongen i Uppsala län

Tyvärr har vi inte erforderliga data för att redovisa växtsäsongens längd för Uppsala län 2019.

Växternas växtsäsong 2019 Uppsala län

Diagrammet visar den genomsnittliga skillnaden i växtsäsongens längd (antal dagar) i Uppsala län jämfört med referensvärdet för perioden 1873-1951. Ett positivt värde anger att växtsäsongen varit längre jämfört med referensperioden. Ett negativt värde anger att växtsäsongen varit kortare. Det regionala nätverket i Uppsala län har endast varit verksam under 2017-2019.

Västerbottens län

Växtsäsongens längd i Västerbottens län

2019 var växtsäsongens längd 1,5 veckor längre än referensperioden. Framför allt beror denna på att växtsäsongen startade betydligt tidigare, medan avslutningen var ungefär som under referensperioden.

Växternas växtsäsong 2019 Västerbottens län

Diagrammet visar den genomsnittliga skillnaden i växtsäsongens längd (antal dagar) i Västerbottens län jämfört med referensvärdet för perioden 1873-1951. Ett positivt värde anger att växtsäsongen varit längre jämfört med referensperioden. Ett negativt värde anger att växtsäsongen varit kortare. Det regionala nätverket i Västerbottens län har endast varit verksam under 2017-2019.


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716

Sidansvarig: ola.langvall@slu.se