Växternas växtsäsong

Senast ändrad: 05 mars 2019

Klimatförändringen förlänger växtsäsongen

Utsläppen av klimatpåverkande gaser leder till ett varmare klimat på jorden. I Sverige kommer en del arter att gynnas medan andra missgynnas. Ett varmare klimat leder till att växtsäsongen förlängs. Det påverkar också skördar, skogstillväxt, och allmänt biologisk produktion och mångfald.

Växtsäsongen är längre idag jämfört med referensvärdet för perioden 1873 till 1951 vilket motsvarar 0-värdet i figuren. Växtsäsongen för perioden 2011-2017 är ca en vecka (ca fem procent) längre jämfört med referensperioden. Skillnaderna är större i södra Sverige jämfört med norra Sverige. Variationerna mellan enskilda år är stor och därför går det inte att se någon trend från och med 2011.

Indikatorn "Växternas växtsäsong" mäts som tiden mellan lövsprickning till träden fått höstfärger. I fördjupningsdelen finns mer detaljerad information om hur klimatförändringarna har påverkat växtsäsongen. Både start och avslut av växtsäsongen sker tidigare nu jämfört med referensdatat. Idag sker lövsprickningen nästan två veckor tidigare jämfört med referensdatat, men även höstlövsfärgerna kommer tidigare.

Hela landet

Diagrammet visar den genomsnittliga skillnaden i växtsäsongens längd (antal dagar) i Sverige jämfört med referensvärdet för perioden 1873-1951. Ett positivt värde anger att växtsäsongen varit längre jämfört med referensperioden. Ett negativt värde anger att växtsäsongen varit kortare.

 

Kartan visar hur stor skillnaden i växtsäsongens längd (antal dagar) var år 2017 i jämförelse med referensvärdet för perioden 1873-1951.

Jönköpings län

Osäkert om klimatförändringen påverkat växtsäsongen
Diagrammet visar den genomsnittliga skillnaden i växtsäsongens längd (antal dagar) i Jönköpings län jämfört med referensvärdet för perioden 1873-1951. Ett positivt värde anger att växtsäsongen varit längre jämfört med referensperioden. Ett negativt värde anger att växtsäsongen varit kortare.
Diagrammet visar den genomsnittliga skillnaden i växtsäsongens längd (antal dagar) i Jönköpings län jämfört med referensvärdet för perioden 1873-1951. Ett positivt värde anger att växtsäsongen varit längre jämfört med referensperioden. Ett negativt värde anger att växtsäsongen varit kortare.

Utsläppen av klimatpåverkande gaser leder till ett varmare klimat på jorden. I Sverige kommer en del arter att gynnas medan andra missgynnas. Ett varmare klimat leder till att växtsäsongen förlängs. Det påverkar också skördar, skogstillväxt, och allmänt biologisk produktion och mångfald.

För perioden 2011-2017 har växtsäsongen i Jönköpings län varit i genomsnitt drygt en dag längre jämfört med referensvärdet för perioden 1873 till 1951 vilken motsvarar 0-värdet i figuren. Växtsäsongen 2017 var tre dagar kortare jämfört med referensperioden medan d

en var fyra dagar längre 2016. Variationerna mellan enskilda år är stora och därför går det inte att se någon trend från och med 2011. I Jönköpings län har växtsäsongen under perioden 2011-2017 alla år utom 2013 varit tidigarelagd jämfört med referensperioden, se fördjupningstexten.

Indikatorn "Växternas växtsäsong" mäts som tiden mellan lövsprickning till träden fått höstfärger. I fördjupningsdelen finns mer detaljerad information om hur klimatförändringarna har påverkat växtsäsongen. Både start och avslut av växtsäsongen sker tidigare nu jämfört med referensdatat. Idag sker lövsprickningen nästan två veckor tidigare jämfört med referensdatat, men även höstlövsfärgerna kommer tidigare.

Skåne län

Klimatförändringen förlänger växtsäsongen
Diagrammet visar den genomsnittliga skillnaden i växtsäsongens längd (antal dagar) i Jönköpings län jämfört med referensvärdet för perioden 1873-1951. Ett positivt värde anger att växtsäsongen varit längre jämfört med referensperioden. Ett negativt värde anger att växtsäsongen varit kortare.
Diagrammet visar den genomsnittliga skillnaden i växtsäsongens längd (antal dagar) i Skåne län jämfört med referensvärdet för perioden 1873-1951. Ett positivt värde anger att växtsäsongen varit längre jämfört med referensperioden. Ett negativt värde anger att växtsäsongen varit kortare.

Utsläppen av klimatpåverkande gaser leder till ett varmare klimat på jorden. I Sverige kommer en del arter att gynnas medan andra missgynnas. Ett varmare klimat leder till att växtsäsongen förlängs. Det påverkar också skördar, skogstillväxt, och allmänt biologisk produktion och mångfald.

Under perioden 2011-2017 har växtsäsongen i Skåne län varit i genomsnitt åtta dagar längre jämfört med referensvärdet för perioden 1873 till 1951 vilket motsvarar 0-värdet i figuren. Växtsäsongen 2017 var fyra dagar längre jämfört med referensperioden. Variationerna mellan enskilda år är stora och det går inte att se någon trend från och med 2011. I Skåne län har växtsäsongen under perioden 2011-2017 varit tidigarelagd alla år jämfört med referensperioden. Under 2012, 2015 och 2016 kom dessutom höstlöven senare jämfört med referensperioden vilket innebar att växtsäsongen blev 1,5 till två veckor längre de åren.

Indikatorn "Växternas växtsäsong" mäts som tiden mellan lövsprickning till träden fått höstfärger. I fördjupningsdelen finns mer detaljerad information om hur klimatförändringarna har påverkat växtsäsongen.

Örebro län

Osäkert om klimatförändringen påverkat växtsäsongen
Diagrammet visar den genomsnittliga skillnaden i växtsäsongens längd (antal dagar) i Jönköpings län jämfört med referensvärdet för perioden 1873-1951. Ett positivt värde anger att växtsäsongen varit längre jämfört med referensperioden. Ett negativt värde anger att växtsäsongen varit kortare.
Diagrammet visar den genomsnittliga skillnaden i växtsäsongens längd (antal dagar) i Örebro län jämfört med referensvärdet för perioden 1873-1951. Ett positivt värde anger att växtsäsongen varit längre jämfört med referensperioden. Ett negativt värde anger att växtsäsongen varit kortare.

Utsläppen av klimatpåverkande gaser leder till ett varmare klimat på jorden. I Sverige kommer en del arter att gynnas medan andra missgynnas. Ett varmare klimat leder till att växtsäsongen förlängs. Det påverkar också skördar, skogstillväxt, och allmänt biologisk produktion och mångfald.

Under perioden 2011-2017 har växtsäsongen i Örebro län varit i genomsnitt tre dagar längre jämfört med referensvärdet för perioden 1873 till 1951 vilket motsvarar 0-värdet i figuren. Växtsäsongen 2017 var en dag kortare jämfört med referensperioden medan den var två dagar längre 2016. Variationerna mellan enskilda år är stora och därför går det inte att se någon trend från och med 2011. I Örebro län har starten av växtsäsongen under perioden 2011-2017 alla år varit tidigarelagd jämfört med referensperioden, se fördjupningstexten.

Indikatorn "Växternas växtsäsong" mäts som tiden mellan lövsprickning till träden fått höstfärger. I fördjupningsdelen finns mer detaljerad information om hur klimatförändringarna har påverkat växtsäsongen. Både start och avslut av växtsäsongen sker tidigare nu jämfört med referensdatat. Idag sker lövsprickningen nästan två veckor tidigare jämfört med referensdatat, men även höstlövsfärgerna kommer tidigare.


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716