Växternas växtsäsong

Senast ändrad: 11 juni 2019

Det extrema klimatet 2018 förlängde växtsäsongen mer än tidigare år

kartan
Kartan visar hur stor skillnaden i växtsäsongens längd (antal dagar) var år 2018 i jämförelse med referensvärdet för perioden 1873-1951.

Utsläppen av klimatpåverkande gaser leder till ett varmare klimat på jorden. I Sverige kommer en del arter att gynnas medan andra missgynnas. Ett varmare klimat leder till att växtsäsongen förlängs. Det påverkar också skördar, skogstillväxt, och allmänt biologisk produktion och mångfald.

Växtsäsongen är längre idag jämfört med referensvärdet för perioden 1873 till 1951 vilket motsvarar 0-värdet i figuren. Växtsäsongen för perioden 2011-2018 är knappt en vecka (ca fem procent) längre jämfört med referensperioden. Skillnaderna är större i södra Sverige jämfört med norra Sverige. Variationerna mellan enskilda år är stor och därför går det inte att se någon trend från 2011 och framåt, även om nu växtsäsongen var längre 2018 än någon gång tidigare under de år som vi gjort dessa beräkningar.

Indikatorn "Växternas växtsäsong" mäts som tiden mellan lövsprickning till träden fått höstfärger. I fördjupningsdelen finns mer detaljerad information om hur klimatförändringarna har påverkat växtsäsongen. Både start och avslut av växtsäsongen sker tidigare nu jämfört med referensdata. Idag sker lövsprickningen nästan två veckor tidigare jämfört med referensdata, men även höstlövsfärgerna kommer tidigare.

Diagrammet visar den genomsnittliga avvikelsen i växtsäsongens längd (antal dagar) i Sverige jämfört med referensvärdet för perioden 1873-1951. Ett positivt värde anger att växtsäsongen varit längre jämfört med referensperioden. Ett negativt värde anger att växtsäsongen varit kortare.

För att se de regionala indikatorerna, expandera respektive län nedan.

Jönköpings län

Växtsäsongen i Jönköpings län har påverkats förhållandevis lite

Utsläppen av klimatpåverkande gaser leder till ett varmare klimat på jorden. I Sverige kommer en del arter att gynnas medan andra missgynnas. Ett varmare klimat leder till att växtsäsongen förlängs. Det påverkar också skördar, skogstillväxt, och allmänt biologisk produktion och mångfald.

För perioden 2011-2018 har växtsäsongen i Jönköpings län varit i genomsnitt drygt två dagar längre jämfört med referensvärdet för perioden 1873 till 1951 (d.v.s. 0-värdet i figuren). Växtsäsongen 2018 var hela 11 dagar längre jämfört med referensperioden. Variationerna mellan enskilda år är stora och därför går det inte att se någon trend från 2011 och framåt. I Jönköpings län har växtsäsongen under perioden 2011-2018 alla år varit tidigarelagd jämfört med referensperioden, så det som avgjort om växtsäsongen blivit längre eller kortare har avgjorts av när säsongen tagit slut, se fördjupningstexten.

Indikatorn "Växternas växtsäsong" mäts som tiden mellan lövsprickning till träden fått höstfärger. I fördjupningsdelen finns mer detaljerad information om hur klimatförändringarna har påverkat växtsäsongen. Både start och avslut av växtsäsongen sker tidigare nu jämfört med referensdata. Idag sker lövsprickningen nästan två veckor tidigare jämfört med referensdata, men även höstlövsfärgerna kommer tidigare, åtminstone vissa år.

Diagrammet visar den genomsnittliga avvikelsen i växtsäsongens längd (antal dagar) i Jönköpings län jämfört med referensvärdet för perioden 1873-1951. Ett positivt värde anger att växtsäsongen varit längre jämfört med referensperioden. Ett negativt värde anger att växtsäsongen varit kortare.

Skåne län

Klimatförändringen förlänger växtsäsongen i Skåne län

Utsläppen av klimatpåverkande gaser leder till ett varmare klimat på jorden. I Sverige kommer en del arter att gynnas medan andra missgynnas. Ett varmare klimat leder till att växtsäsongen förlängs. Det påverkar också skördar, skogstillväxt, och allmänt biologisk produktion och mångfald.

Under perioden 2011-2018 har växtsäsongen i Skåne län varit i genomsnitt en vecka längre, jämfört med referensvärdet för perioden 1873 till 1951 (d.v.s. 0-värdet i figuren). Växtsäsongen 2018 var fem dagar längre jämfört med referensperioden, vilket bara är mindre än hälften så mycket som landet i helhet. Variationerna mellan enskilda år är stora och det går inte att se någon trend från 2011 och framåt. I Skåne län har växtsäsongen under perioden 2011-2018 varit tidigarelagd alla år jämfört med referensperioden. Under 2012, 2015 och 2016 kom dessutom höstlöven senare jämfört med referensperioden vilket innebar att växtsäsongen blev 1,5 till två veckor längre de åren.

Indikatorn "Växternas växtsäsong" mäts som tiden mellan lövsprickning till träden fått höstfärger. I fördjupningsdelen finns mer detaljerad information om hur klimatförändringarna har påverkat växtsäsongen.

Diagrammet visar den genomsnittliga avvikelsen i växtsäsongens längd (antal dagar) i Skåne län jämfört med referensvärdet för perioden 1873-1951. Ett positivt värde anger att växtsäsongen varit längre jämfört med referensperioden. Ett negativt värde anger att växtsäsongen varit kortare.

Örebro län

Liten påverkan på växtsäsongen i Örebro län

Utsläppen av klimatpåverkande gaser leder till ett varmare klimat på jorden. I Sverige kommer en del arter att gynnas medan andra missgynnas. Ett varmare klimat leder till att växtsäsongen förlängs. Det påverkar också skördar, skogstillväxt, och allmänt biologisk produktion och mångfald.

Under perioden 2011-2018 har växtsäsongen i Örebro län varit i genomsnitt tre dagar längre jämfört med referensvärdet för perioden 1873 till 1951 (d.v.s. 0-värdet i figuren). Växtsäsongen 2018 var drygt en vecka längre, jämfört med referensperioden. Variationerna mellan enskilda år är stora och därför går det inte att se någon trend från 2011 och framåt. I Örebro län har starten av växtsäsongen under perioden 2011-2018 alla år varit tidigarelagd, jämfört med referensperioden, se fördjupningstexten.

Indikatorn "Växternas växtsäsong" mäts som tiden mellan lövsprickning till träden fått höstfärger. I fördjupningsdelen finns mer detaljerad information om hur klimatförändringarna har påverkat växtsäsongen. Både start och avslut av växtsäsongen sker tidigare nu jämfört med referensdata. Idag sker lövsprickningen nästan två veckor tidigare jämfört med referensdata, men även höstlövsfärgerna kommer tidigare.

Diagrammet visar den genomsnittliga skillnaden i växtsäsongens längd (antal dagar) i Örebro län jämfört med referensvärdet för perioden 1873-1951. Ett positivt värde anger att växtsäsongen varit längre jämfört med referensperioden. Ett negativt värde anger att växtsäsongen varit kortare.

Uppsala län

Diagrammet visar den genomsnittliga skillnaden i växtsäsongens längd (antal dagar) i Uppsala län jämfört med referensvärdet för perioden 1873-1951. Ett positivt värde anger att växtsäsongen varit längre jämfört med referensperioden. Ett negativt värde anger att växtsäsongen varit kortare. Det regionala nätverket i Uppsala län har endast varit verksam under 2017-2018.

Västerbottens län

Diagrammet visar den genomsnittliga skillnaden i växtsäsongens längd (antal dagar) i Västerbottens län jämfört med referensvärdet för perioden 1873-1951. Ett positivt värde anger att växtsäsongen varit längre jämfört med referensperioden. Ett negativt värde anger att växtsäsongen varit kortare. Det regionala nätverket i Västerbottens län har endast varit verksam under 2017-2018.


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716