Växternas växtsäsong - dataunderlag

Senast ändrad: 20 december 2023

Dataunderlag för diagram

År Skillnad i dagar
2011 10
2012 4
2013 -4
2014 8
2015 8
2016 7
2017 1
2018 11
2019 14
2020 7
2021 -1
2022 5
2023 5
Medel 2011-2023 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dataunderlag för karta

Län (sammanslagna) Växternas växtsäsong
ABC 3,8
DE 11,6
FG 3,3
HIK 9,7
MNO 9,3
SW 10,2
TU 7,0
XYZ -13,1
AC+BD -1,7

Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716