Växternas växtsäsong - dataunderlag

Senast ändrad: 18 december 2018

Dataunderlag för diagram

Dataunderlag för diagram som MS Excel-fil

ÅrSkillnad i dagar
2011 10
2012 4
2013 -4
2014 8
2015 8
2016 7
2017 1

Dataunderlag för karta

Dataunderlag för karta som MS Excel-fil

LänVäxternas växtsäsong (län)
Jönköpings län -3
Skåne län 4
Örebro län -1

Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716

Sidansvarig: ola.langvall@slu.se