Växternas växtsäsong - dataunderlag

Senast ändrad: 15 april 2021

Dataunderlag för diagram

År Skillnad i dagar
2011 10
2012 4
2013 -4
2014 8
2015 8
2016 7
2017 1
2018 11
2019 14
2020 7
Medel 2011-2020 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dataunderlag för karta

Län Växternas växtsäsong (län)
Jönköpings län -1,7
Skåne län 16,9
Västerbottens län -0,4
Örebro län 9,8

Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 070-600 52 26, SLU-ankn. 4716