Kontakt

Senast ändrad: 16 december 2021

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet är huvudman för Svenska fenologinätverket.

Koordinationsgrupp

Ola Langvall (e-post)
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
Siljansfors försökspark
Box 74
790 22 Mora

Åslög Dahl (e-post)
Göteborgs universitet
Institutionen för växt- och miljövetenskaper
Box 461
405 30 Göteborg


Kontaktinformation