CV-sida

Amelia Mutter

Amelia Mutter

Presentation

Jag är en tvärvetenskaplig forskare med breda intressen som sträcker sig över energi- och naturresursförvaltning, miljöstyrning samt kunskapsproduktionsprocesser. Jag har en bakgrund inom miljövetenskap och science and technology studies och är doktor i Teknik och Socialförändring vid Linköpings universitet, där jag undersökte föreställningar om en fossilfri med hjälp av fallstudier från biogas och elfordon i Sverige. Min nuvarande forskning engagerar sig i samverkans- och deltagarprocesser samt undersökningar av kunskapsproduktion och sanninganspråk.

Undervisning

Jag är kursansvarig och examinator för kursen Projekt och Kommunikation i den Agrara sektorn. Jag är också iblandad i undervisning i masterprogrammet Miljökommunikation och Ledning genom kursen Konflikt, Demokrati och Facilitering samt som koordinator för exjobb kursen.

Forskning

Mina forskningsintressen är breda och varierade, från diskurser och föreställningar om hållbara övergångar till processer för kunskapsproduktion och spridning, deltagande och samarbetsprocesser samt miljöstyrning. För närvarande arbetar jag inom flera projekt, inklusive:

Deliberation, medborgardeltagande och samverkan i en tid av postsanningspolitik: dialogexperternas roll, Formas.

Mistra Environmental Communication - Kommunikation för hållbarhet,  Mistra (WP 1: Dialog som initieras av stat och kommun

och Att balansera snabb och långsam planering: Nya perspektiv på medborgardialogens möjligheter och begränsningar i tider av brådskande hållbarhetsutmaningar, Formas

 

Bakgrund

Jag har en tvärvetenskaplig och internationell akademisk bakgrund inom Miljösamhällsvetenskap. Jag tog min kandidatexamen i Vetenskaps- och Teknikkommunikation vid Vanderbilt University (Nashville, USA, 2011) med kurser som spände från skrivande och retorik till organisk kemi och ingenjörsförvaltning. Jag deltog i Erasmus Mundus MESPOM (Master i Miljövetenskap, Policy och Styrning) från 2011-2013 med kurser från Central European University (Budapest), University of the Aegean (Greece) och Lund University. Jag skrev min masteruppsats i Lund vid International Institute for Industrial Environmental Economics om ämnet "Tiny House"-trenden, där jag ifrågasatte trendens hållbarhetskonsekvenser och dess möjligheter till expansion. Min doktorsavhandling är inom Teknik och Socialförändring vid Linköpings universitet, där jag arbetade i fem år vid Institutetion för Tematiska Studier. Min forskning fokuserade på interaktionerna mellan föreställningar av biogas och elektriska fordon inom pågående transportomställningen. Under denna tidsperiod bidrog jag också till avdelningen genom undervisning i Hållbar Utveckling och Teknikhistoria, som medlem i Doktorandrådet samt som redaktionell assistent för tidskriften Valuation Studies.

Publikationer i urval

Calderon, C., Mutter, A., Westin, M., and Butler, A. (2022). Navigating swift and slow planning: planners' balancing act in the design of participatory processes. European Planning Studies. https://doi.org/10.1080/09654313.2022.2156271

Mutter, A. and Rohracher, H. (2022). Competing Transport Futures: Tensions between Imaginaries of Electrification and Biogas Fuel in Sweden. Science, Technology, & Human Values 47 (1). 10.18261/issn.2703-8866-2021-02-02

Westin, M., Mutter, A., Calderon., C., and Hellquist, A. (2021). "Let us be led by the residents": Swedish dialogue experts' stories about power, justification and ambivalence. Nordic Journal of Urban Studies. https://doi.org/10.18261/issn.2703-8866-2021-02-02

Mutter, A. (2020). Multiple Imaginaries of the Fossil Fuel Free Future: Biogas and Electricity in Swedish Urban Transport. PhD Diss. Linköping University 


Kontaktinformation

Forskare tjl vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Telefon: +4618671989
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala

Publikationslista: