CV-sida

Elias Andersson

FF-Profil - Lars Klingström.jpg

Presentation

Är anställd som biträdnade universitets lektor i skogliga landsbyggdsstudier. Filosofie doktor i arbetsvetenskap, med ett förflutet inom genusvetenskap och idéhistoria. Doktorandprojekt undersöker hur ojämställdhet görs i familjelantbruket, var finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning och avslutades i oktober 2014. Under det senaste åren har jag även bedrivet forskning kring genus och jämställdhet inom skogsbrukssektorn samt studerat olika förändringsprocesser och styrning kopplat till resursutnyttjande och landsbygden - t.ex. anpassning till klimatförändring, ny teknologi och arbetsorganisationer.

Undervisning

Undervisar bl.a. inom områdena kvalitativ metod, genus, jämställdhet, organisationsförändring och arbetsorgansationer med koppling till landsbygden och inom de agrara näringarna.

Publikationer i urval

Avhandling

Doing gender (in) equality in Swedish family farming: gendered labour and resources in agrarian change

Vetenskapliga publikationer

Andersson, E. & Lidestav, G. (2014) Gendered resource access and utilisation in Swedish family farming, Land 3(1), 188-203.

Andersson, E. & Lundqvist, P. (2014) Gendered Agricultural Space and Safety: Towards Embodied, Situated Knowledge, Journal of Agromedicine 19(3), 303-315.

Andersson, E. & Lidestav, G. (2016) Creating alternative spaces and articulating needs: Challenging gendered notions of forestry and forest ownership through women's networks, Forest Policey and Economics 67(Jun), 38-44.

Andersson, E. & Lundqvist, P. (2016) The gendered time in Swedish family farming: operationalise an agrarian typology using the Swedish Farm Accountancy Data Network, Journal of Family Business Management 6(3), pp. 310-329

Andersson, E. & Keskitalo, E. C. H. (2017) Technology use in Swedish reindeer husbandry through a social lens, Polar Geography 40(1 ), pp. 19-34.

Keskitalo, E. C. H. & Andersson, E. (2017) Why Organization May Be the Primary Limitation to Implementing Sustainability at the Local Level: Examples from Swedish Case Studies, Resources 6(1), pp. 13-28.

Johansson, K., Andersson, E., Johansson, M. & Lidestav, G. (2017) The Discursive Resistance of Men to Gender-equality Interventions: Negotiating “Unjustness” and “Unnecessity” in Swedish Forestry, Men and Masculinities.

Andersson, E. (2017) Managing Flexibility and Expectations: Gendered Experiences of Spatial-temporal Relations in Swedish Family-based Dairy Farming, International Journal of Sociology of Agriculture and Food 23(2), pp. 77–97.

Andersson, E., Keskitalo, E.C.H. & Lawrence, A. (2017) Adaptation to climate change in forestry: A perspective on forest ownership and adaptation responses, Forests 8(12), pp. 493-511.

Andersson, E. & Keskitalo, E.C.H. (2018) Adaptation to climate change? Why business-as-usual remains the logical choice in Swedish forestry, Global Environmental Change 48(1), pp. 76-85.

Johansson, M., Johansson, K. & Andersson, E. (2018) #Metoo in the Swedish forest sector: testimonies from harassed women on sexualised forms of male control, Scandinavian Journal of Forest Research 33(5), pp. 419-425.

Andersson, E., Keskitalo, E.C.H. & Bergstén, S. (2018) In the eye of the storm: adaptation logics of forest owners in management and planning in Swedish areas, Scandinavian Journal of Forest Research

Populärvetenskapliga publikationer

Andersson, E. (2010) Ett hästjobb för Kommunal. Svenska Kommunal-arbetareförbundet, Stockholm

Andersson, E. & Lundqvist, P. (2013) Lantbrukets arbetsmiljö ur ett genusperspektiv

Den öppna skogen: kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (2015) red. Andersson, E. Umeå: Sveriges Lantbruksuniversitet

Arbetsrapporter

Lidestav, G., Andersson, E., Berg Lejon, S. & Johansson, K. (2011) Jämställt arbetsliv i skogssektorn - underlag för åtgärder. Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.

Andersson, E. (2011) Essay on gender in family farming and its implication on gender equality. Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.

Lidestav, G. & Andersson, E. (2011) Fokusgruppsanalyser av kvinnliga skogliga nätverk. Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.

Andersson, E. & Lidestav, G. (2015) Jämställdhet som branschgemensam strategi i skogsbrukssektorn. Umeå: Sveriges lantbruksuniversitet.

Verktyg

Förändringsrutan - vertyg för att bedömma förändringspotentialen i jämställdhetsarbete

Länkar

www.slu.se/plural

http://www.northportal.info


Kontaktinformation
Universitetslektor, biträdande vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig resursanalys
Telefon: 090-7868358
Arbetsbeskrivning: Landskapsstudier
Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig resursanalys
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå