CV-sida

Elias Andersson

Elias Andersson
Är docent i teknologi med fokus på arbetsvetenskap och arbetar som universitetslektor i skoglig policy kring frågor som rör bl.a. genus, jämställdhet, skogliga tjänster och rådgivning samt skogsägande.

Presentation

I grunden är jag filosofie doktor i arbetsvetenskap, med ett förflutet inom genusvetenskap och idéhistoria. Doktorandprojekt undersöker hur ojämställdhet görs i familjelantbruket, var finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning och avslutades i oktober 2014. Under det senaste åren har jag främst bedrivet forskning kring genus och jämställdhet inom skogsbrukssektorn samt studerat olika förändringsprocesser och styrning kopplat till resursutnyttjande och landsbygden - t.ex. anpassning till klimatförändring, ny teknologi, tjänsteutveckling och arbetsorganisationer.

Är medlem av fakultetsnämnden och vicedekan med ansvar för jämställdhet och lika villkor vid Fakulteten för skogsvetenskap.

Ställföreträdande prefekt, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap.

Utöver detta koordinerar jag:

IFURO Working Group on Gender and forestry (6.08.00), Koordinator

IUFRO Task Force on Gender Equality in Forestry, Biträdande koordinator

Arbetsgruppen Jämställd utbildning, Skogssektorns jämställdhetsråd.

Undervisning

Undervisar bl.a. inom områdena vetenskapsteori, kvalitativ metod, genus, jämställdhet, organisationsförändring och arbetsorgansationer med koppling till landsbygden, de agrara näringarna och arbetsmiljö.

Kursansvar:

Genuskompetens för skogssektorn

Gender and Forests: management, policy and governance

Publikationer i urval

Avhandling

Doing gender (in) equality in Swedish family farming: gendered labour and resources in agrarian change

Vetenskapliga publikationer

Ota, L., Lidestav, G., Andersson, E. m.fl. (2024) Reviewing gender roles, relations, and perspectives in small-scale and community forestry – implications for policy and practice, Forest Policy and Economics.

Johansson, K., Johansson, M. & Andersson, E. (2023) All talk and no action? Making change and negotiating gender equality in Swedish forestry, Forest Policy and Economics 154(9), pp. 103013.

Keskitalo, E.C.H. & Andersson, E. (2023) Interviews with landowners and managers – what can they provide? Monitoring Biodiversity Combining Environmental and Social Data, eds. Allard, A., Keskitalo, E.C.H., Brown, A., Routledge: London, pp. 261-274.

Matilainen, A., Andersson, E. Lähdesmäki, M., Lidestav, G. & Kurki, S. (2023) Services for What and for Whom? A Literature Review of Private Forest Owners’ Decision-Making in Relation to Forest-Based Services. Small-scale Forestry, 22, pp. 511–535.

Johansson, K., Andersson, E. & Johansson, M. (2022) Restructuring masculinities and reshaping inequalities: Negotiations of (gendered) sales work and relations in an industrial organization. Gender, Work & Organization 29(4), pp. 1008–1024.

Andersson, E. & Johansson, K. (2022) Organizational learning in gender mainstreaming: openings and barriers for implementation and change. International Journal of Learning and Change, 14(3) pp. 339-355.

Andersson, E. & Keskitalo, E.C.H. (2021) Constructing forest owner identities and governing decisions and relationships: The owner as distant consumer in Swedish forestry. Journal of Environmental Planning and Management, 64(11), pp. 1963-1984.

Johansson, K., Andersson, E., Johansson, M. & Lidestav, G. (2020) Conditioned openings and restraints: The meaning‐making of women professionals breaking into the male‐dominated sector of forestry. Gender, Work and Organization, 27(11), pp. 927943.

Andersson, E., Keskitalo, E.C.H. & Westin, K. (2020) Managing place and distance: Restructuring sales and work relations to meet urbanisation-related challenges in Swedish forestry. Forest Policy and Economics, 118(9), pp. 102267.

Bergstén, S., Andersson, E. & Keskitalo, E.C.H. (2020) Same-same but different: Gendering forest ownership in Sweden. Forest Policy and Economics, 115(6), pp. 102162.

Edlund, B., Andersson, E., Nordfjell, T. & Lindroos O. (2019) Quad Bike Riders’ Attitudes toward and Use of Safety Technologies. Journal of Agricultural Safety and Health, 25(4), pp. 169-187.

Andersson, E. & Keskitalo, E.C.H. (2019) Service logics and strategies of Swedish forestry in the structural shifts of forest ownership: challenging the “old” and shaping the “new”, Scandinavian Journal of Forest Research, 34(6), pp. 508-520.

Johansson, K., Andersson, E., Johansson, M. & Lidestav, G. (2019) The Discursive Resistance of Men to Gender-equality Interventions: Negotiating “Unjustness” and “Unnecessity” in Swedish Forestry, Men and Masculinities, 22 (2), pp. 177-196.

Andersson, E., Johansson, M., Lidestav, G. & Lindberg, M. (2018) Constituting gender and gender equality through policy: The political of gender mainstreaming in the Swedish forest industry, Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 37(8), pp.763-779.

Andersson, E., Keskitalo, E.C.H. & Bergstén, S. (2018) In the eye of the storm: adaptation logics of forest owners in management and planning in Swedish areas, Scandinavian Journal of Forest Research, 33(8), pp. 800-808.

Johansson, M., Johansson, K. & Andersson, E. (2018) #Metoo in the Swedish forest sector: testimonies from harassed women on sexualised forms of male control, Scandinavian Journal of Forest Research 33(5), pp. 419-425.

Andersson, E. & Keskitalo, E.C.H. (2018) Adaptation to climate change? Why business-as-usual remains the logical choice in Swedish forestry, Global Environmental Change 48(1), pp. 76-85.

Andersson, E., Keskitalo, E.C.H. & Lawrence, A. (2017) Adaptation to climate change in forestry: A perspective on forest ownership and adaptation responses, Forests 8(12), pp. 493-511.

Andersson, E. (2017) Managing Flexibility and Expectations: Gendered Experiences of Spatial-temporal Relations in Swedish Family-based Dairy Farming, International Journal of Sociology of Agriculture and Food 23(2), pp. 77–97.

Keskitalo, E. C. H. & Andersson, E. (2017) Why Organization May Be the Primary Limitation to Implementing Sustainability at the Local Level: Examples from Swedish Case Studies, Resources 6(1), pp. 13-28.

Andersson, E. & Keskitalo, E. C. H. (2017) Technology use in Swedish reindeer husbandry through a social lens, Polar Geography 40(1 ), pp. 19-34.

Andersson, E. & Lundqvist, P. (2016) The gendered time in Swedish family farming: operationalise an agrarian typology using the Swedish Farm Accountancy Data Network, Journal of Family Business Management 6(3), pp. 310-329

Andersson, E. & Lidestav, G. (2016) Creating alternative spaces and articulating needs: Challenging gendered notions of forestry and forest ownership through women's networks, Forest Policey and Economics 67(Jun), 38-44.

Andersson, E. & Lundqvist, P. (2014) Gendered Agricultural Space and Safety: Towards Embodied, Situated Knowledge, Journal of Agromedicine 19(3), 303-315.

Andersson, E. & Lidestav, G. (2014) Gendered resource access and utilisation in Swedish family farming, Land 3(1), 188-203.

Populärvetenskapliga publikationer

Andersson, E. (2021) Vad är en tjänst? Tillgodose behov och skapa värde, introducerade handbok, Projektet Rikare skog.

Andersson, E. (2021) Relationer och förtroende – Utveckla tjänster, skapa lojalitet och genera kunskap, introducerade handbok, Projektet Rikare skog.

Den öppna skogen: kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (2019) red. Andersson, E. Umeå: Sveriges Lantbruksuniversitet

Den öppna skogen: kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (2015) red. Andersson, E. Umeå: Sveriges Lantbruksuniversitet

Andersson, E. & Lundqvist, P. (2013) Lantbrukets arbetsmiljö ur ett genusperspektiv

Andersson, E. (2010) Ett hästjobb för Kommunal. Svenska Kommunal-arbetareförbundet, Stockholm

Arbetsrapporter

Andersson, E. & Joahsson, M (2022) Tio år med jämställdhet på agendan - Nationell uppföljning av skogligt utbildades villkor på arbetsmarknaden. Umeå: Sveriges Lantbruksuniversitet

Andersson, E. & Lidestav, G. (2015) Jämställdhet som branschgemensam strategi i skogsbrukssektorn. Umeå: Sveriges lantbruksuniversitet.

Lidestav, G. & Andersson, E. (2011) Fokusgruppsanalyser av kvinnliga skogliga nätverk. Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.

Andersson, E. (2011) Essay on gender in family farming and its implication on gender equality. Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.

Lidestav, G., Andersson, E., Berg Lejon, S. & Johansson, K. (2011) Jämställt arbetsliv i skogssektorn - underlag för åtgärder. Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.

Verktyg

Förändringsrutan - vertyg för att bedömma förändringspotentialen i jämställdhetsarbete

Populärvetenskaplig redaktör

www.Northportal.info

www.slu.se/Den-Oppna-Skogen

www.slu.se/rikareskog