CV-sida

Elias Andersson

FF-Profil - Lars Klingström.jpg

Presentation

Anställd som postdok inom ramen för ett Regionalfonds-finansierat projekt och projektet PLURAL. Jag är filosofie doktor i arbetsvetenskap, med ett förflutet inom genusvetenskap och idéhistoria. Doktorandprojekt undersöker hur ojämställdhet görs i familjelantbruket, var finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning och avslutades i oktober 2014. Under det senaste åren har jag även bedrivet forskning kring genus och jämställdhet inom skogsbrukssektorn samt studerat olika förändringsprocesser och styrning kopplat till resursutnyttjande och landsbygden - t.ex. anpassning till klimatförändring, ny teknologi och arbetsorganisationer.

Undervisning

Undervisar bl.a. inom områdena kvalitativ metod, genus, jämställdhet, organisationsförändring och arbetsorgansationer med koppling till landsbygden och inom de agrara näringarna.

Publikationer i urval

Avhandling

Doing gender (in) equality in Swedish family farming: gendered labour and resources in agrarian change

Vetenskapliga publikationer

Andersson, E., Lidestav, G. (2014) Gendered resource access and utilisation in Swedish family farming, Land 3(1), 188-203

Andersson, E, Lundqvist, P (2014) Gendered Agricultural Space and Safety: Towards Embodied, Situated Knowledge, Journal of Agromedicine 19(3), 303-315

Andersson, E., Lidestav, G. (2016) Creating alternative spaces and articulating needs: Challenging gendered notions of forestry and forest ownership through women's networks, Forest Policey and Economics 67(Jun), 38-44

Populärvetenskapliga publikationer

Andersson, E. (2010) Ett hästjobb för Kommunal. Svenska Kommunal-arbetareförbundet, Stockholm

Andersson, E., Lundqvist, P. (2013) Lantbrukets arbetsmiljö ur ett genusperspektiv

Den öppna skogen: kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (2015) red. Andersson, E. Umeå: Sveriges Lantbruksuniversitet

Arbetsrapporter

Lidestav, G., Andersson, E., Berg Lejon, S., Johansson, K. (2011) Jämställt arbetsliv i skogssektorn - underlag för åtgärder. Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.

Andersson, E. (2011) Essay on gender in family farming and its implication on gender equality. Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.

Lidestav, G., Andersson, E. (2011) Fokusgruppsanalyser av kvinnliga skogliga nätverk. Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.

Andersson, E. & Lidestav, G. (2015) Jämställdhet som branschgemensam strategi i skogsbrukssektorn. Umeå: Sveriges lantbruksuniversitet.

Verktyg

Förändringsrutan - vertyg för att bedömma förändringspotentialen i jämställdhetsarbete

Länkar

www.slu.se/plural

http://www.northportal.info


Kontaktinformation
Universitetslektor, biträdande vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig resursanalys
Telefon: 090-7868358
Arbetsbeskrivning: Landskapsstudier
Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig resursanalys
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå