Den öppna skogen: kön, genus och jämställdhet i skogssektorn

Senast ändrad: 05 november 2021
Gran som växer ur ett jämställdhetstecken, bokomslag.

Detta är en forskningsantologi om att hitta nya vägar till en mer öppen och jämställd skogssektor. Det är i diskussionen om vem som får plats, efterfrågas och behövs, samt motiven och villkoren för detta, som förståelsen och processen kan starta. Genom att visa på jämställdhetsbegreppets formbarhet, utmaningar och möjligheter sätter bokens olika texter det praktiska jämställdhetsarbetet i ett nytt ljus och uppmuntrar till nyfikenhet på genusvetenskaplig forskning, dess processer, metoder, resultat och tillämpningar.

Innhåll

1. Inledning

2. (O)gillar kvinnor skogsbruk?

3. Bra för affärerna? - Motiv för ökad jämställdhet i den svenska gruv- och skogsnäringen

4. Att styra förändringens språk - mening, politik och jämställdhet i den svenska skogsnäringen

5. Inkvoterade kvinnor och förfördelade män? - om skogsbrukets pågående jämställdhetssatsningar

6. Fler kvinnor i det svenska skogsbruket! - men var får de plats?

7. Skogsrikets värderingar - en fråga om politiska prioriteringar

8. Skogsmässors visuella uttryck

9. Skogsägaridentitet under förhandling i skogliga nätverk för kvinnor

10. Osynliga entreprenörer i skogen? - förutsättningar för kvinnors företagande inom den skogliga sektorn

11. Designteams för innovativa jämställdhetsinsatser i skogsnäringen

12. Relaskoperingsprojektet - att inventera skogliga utbildningar

13. Vilka förlorar på att stadsskogarna minskar?

14. Att förstå skillnader i skogsskötsel

15. Skogsägarskapets kön och förväntningar – hur naturen blev känslosam

16. #Slutavverkat - sexuella trakasserier i skogssektorn

17. Verktyg för innovativ inkludering och lärande

18. Att öppna skogen – tre förslag för framtiden

Verktyg

- Förändringsrutan

- Digital utvecklingsmall

- Utvärderingsmall

Medverkande

Andersson, Elias (Sveriges lantbruksuniversitet)

Appelstrand, Marie (Lunds universitet)

Dolling, Ann (Sveriges lantbruksuniversitet)

Eriksson, Louise (Umeå universitet)

Hedblom, Marcus (Sveriges lantbruksuniversitet)

Holmgren, Sara (Sveriges lantbruksuniversitet)

Häggqvist, Patrik (Luleå tekniska universitet)

Johansson, Kristina (Luleå tekniska universitet)

Johansson, Maria (Luleå tekniska universitet) 

Laszlo Ambjörnsson, Emmeline (Stockholms universitet)

Lidestav, Gun (Sveriges lantbruksuniversitet) 

Lindberg, Malin (Luleå tekniska universitet)

Ode-Sang, Åsa (Sveriges lantbruksuniversitet)

Ringblom, Lisa (Luleå tekniska universitet) 

Wikman, Kim (Umeå universitet)

Österlind, Helena (Klabböle konsult) 

Boken digitalt

Boken finns tillgänglig på Epsilon.

Boken tryckt

Boken kostar 50kr och går att beställa direkt av elias.andersson@slu.se

Fem böcker är minsta antalet för att få beställningen fakturerad.

Relaterade sidor: