CV-sida

Emma Ivarsson

Emma Ivarsson
Biträdande lektor i nutrition, inriktning fågel och gris.

Presentation

Forskningsintressen:

Nutrition och utfodring av fjäderfä och gris och koppling mellan nutrition, produktion och hälsa. Utvärdering av nya alternativa fodermedel som kan bidra till en minskad miljöpåverkan av animalieproduktionen.


Forskningskompetens:

Design, provtagning, analys och tolkning av tillväxtförsök och utfodringsförsök. Har jobbat med kyckling-, smågris-, och fistelgrismodeller.

Undervisning

Föreläser och medverkar i kurser inom fraförallt husdjursagronomprogrammet på såväl grund- som avancerad nivå om utfodring av fjäderfä och gris. Kursledare för masterkursen Näringsfysiologi, 15 hp.

Forskning

Åkerböna till gris i konventionell och ekologisk produktion - egenskaper och användbarhet hos olika sorter, SLF 2013-2017. Projektansvariga: Maria Neil, Emma Ivarsson

Brunalger som fodertillskott till kycklingar, för en hålbar produktion och säkrare konsumption. Formas: 2017-2022. Projektansvarig: Emma Ivarsson

 

Samverkan

Skriver artiklar för Grisföretagaren och Fjäderfä och deltar i seminarier arrangerade av näringen.

Handledning

Handleder kandidat och masterarbeten inom gris- och fjäderfänutrition samt är biträdande handledare till två doktorander.

Publikationer i urval

Li S, Schiller Vestergren AL, Wall H, Trattner S, Pickova J and Ivarsson E. Feeding steam-pelleted rapeseed affects expression of genes involved in hepatic lipid metabolism and the fatty acid composition of chicken meat. Poultry Science: DOI: https://doi.org/10.3382/ps/pex047 

Ivarsson E., Saenbungkhor N., Agback P., Lindberg JE., Moazzami A. and Dicksved J. 2016. Whole grain rye, refined wheat and whole grain wheat breads influence metabolic fingerprints differently in pigs.  Journal of Animal Sciences 94: supplement3: 161-163

Ivarsson E., Roos S. and Lindberg J.E. 2014. Fermentable dietary fiber increases the abundance of Bacteroides-Prevotella-Porphyromonas in ileal digesta of growing pigs. Animal, 8, 1777-1787.

Liu  H., Ivarsson  E., Lundh T., and Lindberg J.E. 2013. Chicory (Cichorium intybus L.) and cereals differently affect gut development in broiler chickens and young pigs. Journal of Animal Science and Biotechnology, 4:50. DOI: 10.1186/2049-1891-4-50.

Ivarsson E., Andersson R. and Lindberg J.E. 2012. Digestibility of fibre sources and molecular weight distribution of fibre fractions in ileal digesta of growing pigs. Archives of Animal Nutrition, 66, 445-457.