CV-sida

Emma Ivarsson

Emma Ivarsson
Universitetslektor i nutrition, inriktning fågel och gris.

Presentation

Forskningsintressen:

Nutrition och utfodring av fjäderfä och gris och koppling mellan nutrition, produktion och hälsa. Utvärdering av nya alternativa fodermedel som kan bidra till en minskad miljöpåverkan av animalieproduktionen.

Forskningskompetens:

Design, provtagning, analys, tolkning och publicering av smältbarhets-, tillväxtförsök och produktionsförsök. Har jobbat med kyckling-, smågris-, och värphöns.

Undervisning

Föreläser och medverkar i kurser på såväl grund- som avancerad nivå om utfodring av fjäderfä och gris. Kursledare för BI1411 Djurens utfodring. Programstudierektor för Masterprogrammet i husdjursvetenskap. 

Forskning

Pågående projekt som projektansvarig: 

Brunalger som fodertillskott till kycklingar, för en hålbar produktion och säkrare konsumption. Formas: 2017-2023.  Minskad ammoniakavgång i fjäderfäproduktion genom anpassad fodersammansättning. Brunalger till kyckling

Minskad ammoniakavgång i fjäderfäproduktion genom anpassad fodersammansättning. Lantmännen. 2021-2025. Minskad ammoniakavgång i fjäderfäproduktion genom anpassad fodersammansättning

Samverkan

Skriver artiklar för Grisföretagaren och Fjäderfä och deltar i seminarier arrangerade av näringen. Sekreterare i WPSA Sverige. 

Handledning

Handleder kandidat och masterarbeten inom gris- och fjäderfänutrition samt är biträdande handledare till tre doktorander.

Publikationer i urval

Presto Åkerfeldt M, Stiernström, S Sigfridson K, Ivarsson E. 2023. From sewage sludge ash to recycled feed phosphate- digestibility pf precipitaded calcium phosphate in broiler chickens and growing pigs. Animal 17, 100819; https://doi.org/10.1016/j.animal.2023.100819

Ivarsson E, Wattrang E, Sun L, Cervin G, Pavia H, Wall H. 2022. Evaluation of early feed access and algal extract on growth performance, prgan development, gut microbiota and vaccine-induced antibody responses in broiler chickens. Animal 5, 100522; https://doi.org/10.1016/j.animal.2022.100522

Ivarsson E, Grudén, M, Södergren J, Hultberg, M. 2021. Use of faba bean (Vicia faba L.) hulls as substrate for Pleurotus ostreatus – Potential for combined mushroom and feed production.  Journal of Cleaner Production, Volume 313, 127969.

Boyner, M, Ivarsson E, Andersson Franko, M, Rezaei M and Wall H. 2021. Effect of hatching time on time to first feed intake, organ development, enzymatic activity and growth in broiler chicks hatched on-farm. Animal, 15, 100083.  

Zira S, Rydhmer, L, Ivarsson E, Hoffmann R and Röös E. 2021. A life cycle sustainability assessment of organic and conventional pork supply chains in Sweden. Sustainable Production and Consumption, 28, 21-38.

Tahamtani, FM, Ivarsson, E, Wiklicky, V, Lalander, C, Wall, H, Bas Rodenburg, T,  Tuyttens, FAM, Hernandez, CE. 2021. Feeding live Black Soldier Fly larvae (Hermetia illucens) to laying hens: effects on feed consumption, hen health, hen behavior, and egg quality. Poultry Science, 100, 101400.

Ivarsson E., and Neil M. 2018. Variations in nutritional and anti-nutritional contents among faba bean cultivars and effects on growth performance of weaner pigs. Livestock Science 212, 14-21.