CV-sida

Erik Öckinger

Erik Öckinger
Docent och universitetslektor. Forskar och undervisar om biologisk mångfald, naturvårdsbiologi, landskapsekologi, urban ekologi och klimatförändringar.

Presentation

Jag studerar processer som upprätthåller biologisk mångfald, på olika rumsliga skalor. Jag undersöker konsekvenserna av förändrad markanvändning och av klimatförändringar på populationer och biologiska samhällen, och utvärderar strategier för att bevara and restaurera biologisk mångfald i landskap dominerade av mänskliga aktiviteter.

Jag undervisar på flera olika kurser i naturvårdsbiologi och ekologi.  

Undervisning

Kursansvarig för Tillämpad Naturvårdsbiologi.

Undervisar på Naturvårdsbiologi, Insekternas mångfald och bevarande, Forest Conservation Biology och Floristik.

Forskning

För mer ingående beskrivning av min forkning, se den den engelskspråkiga sidan, klicka på English högst upp på sidan.

Bakgrund

FD 2006, Lund.

Docent 2011, SLU.

Publikationer i urval

För en komplett publikationslista, se min Google Scholar-profil.

Några representativa publikationer:

Fourcade, Y., Åström, S., Öckinger E. 2019. Climate and land-cover change alter bumblebee species richness and community composition in subalpine areas. Biodiversity and Conservation, 28: 639–653.

Gardiner, M.G., Riley, C.B., Bommarco, R., Öckinger E. 2018. Rights-of-way – a poorly exploited conservation resource with potential. Frontiers in Ecology and the Environment 16: 149-158.

Öckinger, E., Winsa, M., Roberts, S.P.M., Bommarco, R. 2018. Mobility and resource use influence the occurrence of pollinating insects in restored semi-natural grassland fragments. Restoration Ecology 26: 873-881.

Fourcade, Y., Ranius, T., Öckinger, E. 2017. Temperature drives abundance fluctuations, but spatial dynamics is constrained by landscape configuration: implications for climate-driven range shift in a butterfly.  Journal of Animal Ecology 86: 1339–1351.

Bommarco, R., Lindborg, R., Marini, L & Öckinger, E. 2014. Extinction debt for plants and flower-visiting insects in landscapes with contrasting land use history. Diversity and Distributions, 20: 591-599.

Öckinger, E., Schweiger, O., Crist, T.O. Debinski, D.M., Krauss, J., Kuussaari, M., Petersen, J.D., Pöyry, J., Settele, J., Summerville, K.S. & Bommarco, R. 2010. Life-history traits predict species responses to habitat area and isolation – A cross-continental synthesis. Ecology Letters 13: 969-979.

 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för naturvårdsbiologi
Telefon: +4618672303
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala