CV-sida

Erik Öckinger

Erik Öckinger
Docent och universitetslektor. Forskar och undervisar om biologisk mångfald, naturvårdsbiologi, landskapsekologi, urban ekologi och klimatförändringar.

Presentation

Jag studerar processer som upprätthåller biologisk mångfald, på olika rumsliga skalor. Jag undersöker konsekvenserna av markanvändning och klimatförändringar på biologiska samhällen och populationer, och utvärderar strategier för att bevara and restaurera biologisk mångfald i landskap dominerade av mänskliga aktiviteter.

Undervisning

Kursansvarig för Tillämpad Naturvårdsbiologi och Skoglig Naturvårdsbiologi.

Undervisar på flera andra kurser i exempelvis Floristik och Naturvårdsbiologi, och handleder regelbundet examensarbeten på kandidat- och masternivå. Kontakta mig gärna om du vill diskutera möjliga ämnen för ett examensarbete.

Forskning

För mer ingående beskrivning av min forskning, se den den engelskspråkiga sidan, klicka på English högst upp på sidan.

Miljöanalys

Jag ingår i en arbetsgrupp som har i uppdrag från Naturvårdsverket att ta fram ett förslag till nationellt övervakningsprogram för pollinerande insekter, med fokus på jordbrukslandskapet. 

Samverkan

Jag samverkar aktivt med flera olika aktörer, både myndigheter som Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Trafikverket, markägare och frivilligorganisationer.

Bakgrund

FD 2006, Lund.

Docent 2011, SLU.

Publikationer i urval

För en komplett publikationslista, se min Google Scholar-profil.

Några representativa publikationer:

Josefsson, J., Widenfalk, L.A., Blicharska, M., Hedblom, M., Pärt, T., Ranius, T., Öckinger, E. 2021. Compensating for lost nature values through biodiversity offsetting – where is the evidence? Biological Conservation 257: 109117. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109117

Fourcade, Y., WallisDeVries, M.F., Kuussaari, M., van Swaay, C.A.M., Heliölä, J., Öckinger, E. 2021. Habitat amount and distribution modify community dynamics under climate change. Ecology Letters 24: 950–957. http://doi.org/10.1111/ele.13691. 

Gardiner, M.G., Riley, C.B., Bommarco, R., Öckinger E. 2018. Rights-of-way – a poorly exploited conservation resource with potential. Frontiers in Ecology and the Environment 16: 149-158.

Öckinger, E., Winsa, M., Roberts, S.P.M., Bommarco, R. 2018. Mobility and resource use influence the occurrence of pollinating insects in restored semi-natural grassland fragments. Restoration Ecology 26: 873-881.

Fourcade, Y., Ranius, T., Öckinger, E. 2017. Temperature drives abundance fluctuations, but spatial dynamics is constrained by landscape configuration: implications for climate-driven range shift in a butterfly. Journal of Animal Ecology 86: 1339–1351.

Öckinger, E., Schweiger, O., Crist, T.O. Debinski, D.M., Krauss, J., Kuussaari, M., Petersen, J.D., Pöyry, J., Settele, J., Summerville, K.S. & Bommarco, R. 2010. Life-history traits predict species responses to habitat area and isolation – A cross-continental synthesis. Ecology Letters 13: 969-979.

 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för naturvårdsbiologi
Telefon: +4618672303
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala