CV-sida

Erik Öckinger

Erik Öckinger
Docent. Intresserad av biologisk mångfald, naturvårdsbiologi, landskapsekologi, urban ekologi och klimatförändringar.

Presentation

Jag är intresserad av de processer som upprätthåller biologisk mångfald på olika rumsliga skalor. Jag studerar konsekvenserna av förändrad markanvändning och av klimatförändringar på populationer och biologiska samhällen, och strategier för att bevara and restaurera biologisk mångfald i landskap dominerade av mänskliga aktiviteter.

Jag är studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för ekologi, och undervisar främst på kurserna Tillämpad Naturvårdsbiologi och Naturvårdsbiologi.

 

Undervisning

Kursansvarig för Tillämpad Naturvårdsbiologi.

 

Forskning

Se den engelskspråkiga sidan.

Bakgrund

FD 2006, Lund.

Docent 2011, SLU.

 

Publikationer i urval

För en komplett publikationslista, se min Google Scholar-profil.

Valda publikationer:

Fourcade, Y., Ranius, T., Öckinger, E. 2017. Temperature drives abundance fluctuations, but spatial dynamics is constrained by landscape configuration: implications for climate-driven range shift in a butterfly.  Journal of Animal Ecology 86: 1339–1351.

Moretti, M., Dias, A.T.C., de Bello, F., Altermatt, F., Chown, S., Azcarate, F., Bell, J.R., Fournier, B., Hedde, M., Hortal, J., Ibanez, S., Öckinger, E., Sousa, P., Ellers, J., Berg, M.P. 2017. Handbook of protocols for standardized measurement of terrestrial invertebrate functional traits. Functional Ecology 31: 558-567.

Berg, Å., Bergman, K.-O., Wissman, J., Żmihorski, M. & Öckinger, E. 2016. Power-line corridors as source habitat for butterflies in forest landscapes. Biological Conservation, 201: 320-326.

Bommarco, R., Lindborg, R., Marini, L & Öckinger, E. 2014. Extinction debt for plants and flower-visiting insects in landscapes with contrasting land use history. Diversity and Distributions, 20: 591-599.

Öckinger, E., Lindborg, R., Sjödin, N.E. & Bommarco, R. 2012. Landscape matrix modifies richness of plants and insects in grassland fragments. Ecography, 35: 259-267.

Öckinger, E., Schweiger, O., Crist, T.O. Debinski, D.M., Krauss, J., Kuussaari, M., Petersen, J.D., Pöyry, J., Settele, J., Summerville, K.S. & Bommarco, R. 2010. Life-history traits predict species responses to habitat area and isolation – A cross-continental synthesis. Ecology Letters 13: 969-979.

Öckinger, E. & Smith, H.G. 2007. Semi-natural grasslands as population sources for pollinating insects in agricultural landscapes. Journal of Applied Ecology 44: 50-59.

 


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för ekologi; Enheten för lantbruksentomologi
Telefon: 018-672303
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala