Övervakning av pollinatörer i odlingslandskapet

Senast ändrad: 10 januari 2024
Insekt i blomma

I ett pilotprojekt inventerade SLU isolitärbin, humlor, blomflugor och dagfjärilar med olika metoder för att ta reda på hur man bäst kan följa pollinatörerna. Det är viktigt för att vi ska kunna se långsiktiga trender. Många pollinatörer är hotade.

På uppdrag av Naturvårdsverket arbetade SLU med ett förslag till övervakningsprogram för pollinatörer. Det ska bidra till att vi kan följa upp åtgärder för pollinatörer inom EU:s gemensamma forskningspolitik.

Pilotprojekt

Under 2021 och 2022 genomförde vi ett pilotprojekt för att hitta de bästa metoderna och också ta reda på hur många lokaler som behövs och hur ofta de måste besökas. I pilotprojeket ingick 29 lokaler som våra assistenter besökte 4 gånger mellan maj och slutet av augusti.

Hot och åtgärder för pollinatörer

Det finns många anledningar att hålla koll på pollinatörerna i jordbrukslandskapet.

  • Många är hotade. En tredjedel av alla bin är med på rödlistan och där hittar vi också många arter av fjärilar och en hel del blomflugor.
  • Pollinatörerna är minst sagt viktiga för många av våra grödor, till exempel förbättrar de skörden av åkerböna och raps. När det gäller frukter som äpplen och plommon är de en förutsättning för bra skörd.
  • Jordbrukslandskapet har förändrats och blivit allt fattigare på blommor och lämpliga boställen. Samtidigt genomförs åtgärder som ska gynna pollinatörerna, till exempel att så in blomsterremsor.

Bättre förståelse

Med hjälp av ett övervakningsprogram skulle vi kunna förstå hur sammansättningen av pollinatörerna förändras på sikt. Det gör att vi kan svara på frågor om vilken betydelse skötseln av landskapet har för pollinatörerna och hur åtgärder för att gynna dem fungerar. Med data bakåt i tiden kan vi också lättare förutsäga hur pollinatörerna kommer att påverkas i framtiden i olika scenarier.