CV-sida

Erik Steen Jensen

Erik Steen Jensen

Presentation

Forskningsområde

Utveckling och evaluering av hållbara och mångfunktionella odlingssystem for mat, foder och biomassaproduktion.  
Ekosystem tjänster från baljväxter och samodling
Växtproduktion och näringskretslopp i ekologiska och integrerade system

Undervisning

  • Produktionssystemers ekologi (MSc Agroekologi, lärare, examinator)
  • Hållbar markförvaltning inom agroekosystem (LMP, lärare, examinator)
  • Hållbare produktionssystem i et globalt perspektiv (LMP, lärare)
  • Växtodling (LMP, lärare)
  • Doktorandkurs i agroekologi och ekologiskt jordbruk (Nova Universitet, kursansvarig och lärare)

Bakgrund

Agronom (växtodling) 1980, PhD (växtnäringsfysiologi) 1986 och Dr.agro. (markvetenskap) 1997 från den Kongelige Veterinär- og Landbohøjskole, (nu Københavns Universitet)

Länkar

CV


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för biosystem och teknologi
Telefon: 040-415035
Arbetsbeskrivning: agroekologi, hållbar utveckling, mångfunktionalitet, odlingssystem, diversifiering av odlingssystem, samodling, växtnäringskretslopp, ekologiskt lantbruk, baljväxter symbiotisk kvävefixering, råvaror till den bio-baserade ekonomi, stabil isotop
Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103
230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp

Publikationslista: