CV-sida

Hanna Karlsson Potter

Hanna Karlsson Potter
I min forskning fokuserar jag på miljöeffekter av olika typer biomassaproduktion, inklusive bioenergi, foder och livsmedel.

Forskning

Projekt

Miljöeffekter av produktion och distribution av vegetariska proteinkällor i olika former, frukt och grönt, spannmål, rotfrukter med mera. Läs mer om projektet här

Potentialuppskattningar och livscykelanalys av HVO (vätebehandlad vegetabilisk olja). Läs mer om projektet här.

Förädling av lignocellulosa till lipider, biodiesel och fiskfoder med hjälp av oljeproducreaden jästsvampar. Inom projektet arbetar jag med systemanalys och analys av miljöpåverkan. Läs mer här.

Publikationer i urval

Se publikationer här.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: +4618671777
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala