CV-sida

Hanna Karlsson Potter

Hanna Karlsson Potter
I min forskning fokuserar jag på miljöeffekter av olika typer biomassaproduktion, inklusive bioenergi, foder och livsmedel.

Forskning

Projekt

Miljöeffekter av produktion och distribution av vegetariska proteinkällor i olika former, frukt och grönt, spannmål, rotfrukter med mera. Läs mer om projektet här

Potentialuppskattningar och livscykelanalys av HVO (vätebehandlad vegetabilisk olja). Läs mer om projektet här.

Förädling av lignocellulosa till lipider, biodiesel och fiskfoder med hjälp av oljeproducreaden jästsvampar. Inom projektet arbetar jag med systemanalys och analys av miljöpåverkan. Läs mer här.

Publikationer i urval

Vetenskapliga artiklar

Karlsson H, Ahlgren, S., Sandgren, M., Passoth, V., Wallberg, O. & Hansson, P-A (2017). Greenhouse gas performance of biodiesel production from straw: Soil carbon changes and time-dependent climate impact. Biotechnology for Biofuels 10, 217

Karlsson H, Ahlgren S, Sandgren M, Passoth V, Wallberg, Hansson, P-A (2016). A systems analysis of biodiesel from wheat straw using oleaginous yeast: Process design, mass and energy balances. Biotechnology for Biofuels 9, 229

Karlsson H, Alhgren S, Strid I, Hansson P-A (2015) Faba beans for biorefinery feedstock of feed? Greenhouse gas and energy balances of different applications. Agricultural Systems 141:138-148

Ahlgren S, Björklund A, Ekman A, Karlsson H, Berlin J, Börjesson P, Ekvall T, Finnveden G, Janssen M, Strid I (2015) Review of methodological choices in LCA of biorefinery systems- key issues and recommendations. Biofuels, Bioprod. Bioref. 9: 606-619

Röös E, Karlsson H, Witthöft C, Sundberg C (2014)  Evaluating the sustainability of diets – combining environmental and nutritional aspects. Environmental Science & Policy 47: 157-166

Karlsson H, Börjesson, P, Hansson P-A, Ahlgren S (2014). Ethanol production in biorefineries using lignocellulosic feedstock–GHG performance, energy balance and implications of life cycle calculation methodology. Journal of Cleaner Production 83:420-427 

Njenga M, Karanja N, Karlsson H, Jamnadass R, Iiyama M, Kithinji J, Sundberg C (2014). Additional cooking fuel supply reduced global warming potential from recycling charcoal dust into charcoal briquette in Kenya. Journal of Cleaner Production 81:81-88

Röös E, Karlsson H (2013) Effect of eating seasonal on the carbon footprint of Swedish vegetable consumption. Journal of Cleaner Production 59:63-72

Konferensbidrag

Witthöft C, Röös E, Karlsson H, Sundberg C (2014). Evaluating the nutritional and environmental sustainability of diets. 7th Food Factory for the Future Conference. 25-28 November 2014. Uppsala, Sverige

Karlsson H, Ahlgren S, Börjesson P, Hansson P-A (2013). Comparison of LCA methods for evaluating biorefinery products. SETAC Europe 19th LCA Case Study Symposium, 11-13 November 2013, Rom, Italien

Ahlgren S, Ekman A, Karlsson H, Björklund A (2013). Methodology for LCA of biorefineries—a literature review. The 6th International Conference on Life Cycle Management, 25-28 August 2013, Göteborg, Sverige

Karlsson H, Witthöft C, Röös E, Sundberg C (2012). Sustainability assessment of diets—environmental and health aspects. SETAC Europe 18th LCA Case Study Symposium, 26-28 Nov 2012, Köpenhamn, Danmark

Strid I, Gunnarsson C and Karlsson H (2012). A fossil based offset for produced biogas can turn a dairy & cereal farm from energy consumer to energy producer. World bioenergy 2012, 29-31 May 2012, Jönköping, Sverige

Rapporter

Karlsson H, Ahlgren S, Hansson P-A, Strid I (2014) Åkerböna som råvara för bioraffinaderier—en studie av klimatpåverkan. Institutionen för energi och teknik. Rapport 067

Börjesson P, Ahlgren S, Barta Z, Björnsson L, Ekman A, Erlandsson P, Hansson P-A, Karlsson H, Kreuger E, Lindstedt J, Sandgren M, Schnürer A, Trorbro S, Villman S, Wallberg O (2013). Sustainable performance of lignocellulose-based ethanol and biogas co-produced in innovative biorefinery systems. f3 report no 87

Ahlgren S, Björklund A, Ekman A, Karlsson H, Berlin J, Börjesson P, Ekvall T, Finnveden G, Janssen M, Strid I (2013). LCA of biorefineries—Identification of key issues and methodological recommendations. f3 report no 2013:25

Strid I, Gunnarsson C, Karlsson H, Edström M, Bertilsson J (2012). Mer och bättre vall till mjölkproduktion och återväxten till biogas. Institutionen för energi och teknik. Rapport 050

Uppsatser

Karlsson H (2018). Climate Impact and Energy Balance of Emerging Biorefinery Systems. Doktorsavhandling, SLU.

Karlsson H (2014). Biorefinery Systems for Energy and Feed Production—Greenhouse Gas Performance and Energy Balances. Licentiatavhandling. Institutionen för energi och teknik. Rapport 076

Karlsson H (2011). Seasonal Vegetables—An Environmental Assessment of Seasonal Food. Masteruppsats. Department of Plant and Environmental Sciences, Norwegian University of Life Sciences


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: +4618671777
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala