CV-sida

Johanna Bergman Lodin

Johanna Bergman Lodin

Presentation

Jag är disputerad i kulturgeografi och ekonomisk geografi (april 2012) vid Lunds Universitet med inriktning mot utvecklingsgeografi och genusgeografi. Sedan hösten 2013 jobbar jag på Institutionen för Stad och Land vid SLU. Här kombinerar jag forskning med en del undervisning och handledning.

Undervisning

Jag undervisar på masterkursen 'Rurality, Livelihoods and Gender', som även utgör den första kursen på det internationella masterprogrammet i 'Rural Development and Natural Resource Management'. Jag handleder även studenter på olika nivåer.

Forskning

Mitt forskningsintresse innefattar studier om landsbygdsutveckling och förändringsprocesser inom lantbruket i Afrika söder om Sahara ur ett genus- och generationsperspektiv, samt hur dessa påverkar individers välfärd, inte minst deras nutrition och hälsa.

I mitt doktorandprojekt beforskade jag hur intra- och extrafamiljära produktions- och distributionsförhållanden, inklusive beslutsfattande och arbetsfördelning, har påverkats av introduktionen av ett nytt ris – NERICA upland rice – i Hoima distrikt, Uganda. Jag är även väldigt intresserad av platsers betydelse och regioners roll för ekonomiska förnyelse- och utvecklingsprocesser, och undersökte även detta i relation till riset. I mitt postdoktorala projekt, som finansierades av CGIARs forskningsprogram Agriculture for Nutrition and Health (A4NH) som leds av International Food Policy Research Institute (IFPRI), genomförde jag bl.a. två fallstudier i Nigeria inom ramen för det internationella komparativa forskningsprojektet GENNOVATE (Enabling Gender Equality in Agricultural and Environmental Innovation), som initierats av CGIAR Gender and Agriculture Research Network. Syftet var att kvalitativt undersöka lokala genusnormer samt hur dessa påverkar kvinnors och mäns tillgång till, upptag av och förtjänster från ny jordbruksteknologi.

Tidigare har jag bl.a. studerat värdekedjorna för kassava och jordnötter i Nigeria och Sierra Leone och deras intersektion med småbrukares välfärd. Inom ramen för två studentprojekt undersökte jag även småbrukares livsmedelssäkerhet i Uganda.

Mitt nuvarande projekt bygger vidare på mitt post doc projekt och finansieras av FORMAS och genomförs i samarbete med A4NH/IFPRI och deras program HarvestPlus. Inom ramen för detta kommer jag tillsammans med Adewale Oparinde genomföra en studie av effekterna av introduktionen av vitamin A-berikad kassava i Nigeria, och hur detta har påverkat lokala genusrelationer samt hushåll och individers inkomster, nutrition och hälsa.  


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618672319
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala