CV-sida

Juliana Dániel Ferreira

Juliana Dániel-Ferreira
Postdoktor. Jag är intresserad av landskapsekologi och naturvårdsbiologi.

Presentation

Jag är intresserad av de relativa effekter olika markanvändingar (t.ex. åkermark, skogsmark, gräsmarker) har över mångfalden och av hur dessa effekter förändras på olika rumsliga skalor. Jag är även intresserad av att utveckla lämpliga naturvårdsåtgärder som beaktar inte bara lokala störningar men förändringar i landskapet också.

Forskning

Jag är postdoktor på Centrum för biologisk mångfald och forskar inom skötsel av infrastrukturmiljöer för att gynna den biologiska mångfalden och för att motarbeta invasiva främmande arter.

Bakgrund

Disputerade 2021 i ekologi vid institutionen för ekologi, SLU. Min avhandling handlade om att framställa betydelsen av infrastrukturmiljöer för mångfalden av växter och pollinatörer i olika rumsliga skalor. Erik Öckinger var huvudhandledare av projektet.

Jag har en mastersexamen i biologi från Linköpings universitet, och har också jobbat därmed olika projekt som syftade till att avgöra hur fjärilar reagerar på landskapets sammansättning.

Publikationer i urval

Dániel-Ferreira, J., Fourcade, Y., Bommarco, R., Wissman, J., & Öckinger, E. (2023). Communities in infrastructure habitats are species rich but only partly support species associated with semi-natural grasslands. Journal of Applied Ecology.

Dániel-Ferreira, J., Berggren, Å., Bommarco, R., Wissman, J., & Öckinger, E. (2022). Bumblebee queen mortality along roads increase with traffic. Biological Conservation 272, 109643.

Dániel-Ferreira, J., Berggren, Å., Wissman, J., & Öckinger, E. (2021). Road verges are corridors and roads barriers for the movement of flower-visiting insects. Ecography, 2022(2).

Dániel-Ferreira, J., Bommarco, R., Wissman, J., & Öckinger, E. (2020). Linear infrastructure habitats increase landscape-scale diversity of plants but not of flower-visiting insects. Scientific reports 10:21374.

Bergman, K. O., Dániel-Ferreira, J., Milberg, P., Öckinger, E., & Westerberg, L. (2018). Butterflies in Swedish grasslands benefit from forest and respond to landscape composition at different spatial scales. Landscape Ecology, 1-16.

Dániel Ferreira, J. (2018). The drivers of species turnover.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
Telefon: +4618672749, +46738071482