CV-sida

Juliana Dániel Ferreira

Juliana Dániel Ferreira
Doktorandstudent. Jag är intresserad av landskapsekologi och naturvårdsbiologi.

Presentation

Jag är intresserad av de relativa effekter olika markanvändingar (t.ex. åkermark, skogsmark, gräsmarker) har över mångfalden och av hur dessa effekter förändras på olika rumsliga skalor. Jag är även intresserad av att utveckla lämpliga naturvårdsåtgärder som beaktar inte bara lokala störningar men förändringar i landskapet också.

Forskning

Jag jobbar med Erik Öckinger med ett projekt som siktar på att framställa betydelsen av infrastruktur-miljöer för mångfalden av växter och pollinatörer i landskapet.

Bakgrund

Jag har en mastersexamen i biologi från Linköpings universitet, och har också jobbat därmed olika projekt som syftade till att avgöra hur fjärilar reagerar på landskapets sammansättning.


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för ekologi; Enheten för lantbruksentomologi
Telefon: 018-672372
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala