CV-sida

Lars Lundin

Lars Lundin
Professor och Senior Adviser

Presentation

Forskningsintressen

Det övergripande intresset är riktat mot effekter av nyttjande och storskalig påverkan på mark och vatten i skogsekosystemen. I detta ingår både terrestra och akvatiska system med integrerad inriktning inom ekosystem baserat på avrinningsområdet där möjligheter då ges att förstå orsakernas betydelse för effekter med kunskap om grundläggande förhållanden. Långa tidserier ligger som grund för att följa olika ingående variabler och ge helheten i ekosystembilden för särskilt skogliga systems biodiversitet i ett övergripande sammanhang.

Forskningen, ofta med miljöinriktning bygger på analys av långsiktig monitoring där specifika program utgörs av:

  • Integrerad monitoring av luftföroreningars effekter på ekosystemen
  • Forskning och analyser inom internationella nätverk om biodiversitet
  • Vattenbalanser och kemiska budgetar för skogliga ekosystem
  • Effekter av skogsbruk på mark och vatten
  • Våtmarker, särskilt torvmarker, dess nyttjande och restaurering

Berörda projekt

Forskning och internationell samverkan har berört projekt såsom FP7 projektet ”SoilTrEC”, som är inriktat mot utvecklingen av marken inom europeiska avrinningsområden och ”EnvEurope”, som handlat om nyttjande av infrastrukturen inom LTER Europe (Long-term ecosystem research). Detta har nu utvecklats till EU projektet eLTER, som stödjer nyttjande av LTER systemet där deltagande ingått inom flera WPs.

Projekt ingår om nyttjande av våtmarker/torvmarker inom areella näringar och effekterna på mark och vattenmiljön också med restaureringsinriktning.

Internationella aktiviteter

Publikationer i urval

Lundin, L. and Nilsson, T. 2021. Duration of forest fertilization effects on streamwater chemistry in a catchment in central Sweden. Forest Ecology and Management 496 (2021) 119450. 10 pp.

https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119450

 

Jordan, S., Strömgren, M., Fiedler, J., Lode, E., Nilsson, T. and Lundin, L. 2020. Methane and Nitrous Oxide Emission Fluxes Along Water Level Gradients in Littoral Zones of Constructed Surface Water Bodies in a Rewetted Extracted Peatland in Sweden. Soil Systems 2020, 4, 17. 19 pp. doi:10.3390/soilsystems4010017

www.mdpi.com/journal/soilsystems

 

Rosenstock, N., Stendahl, J., van der Heijden, G., Lundin, L., McGivney, E., Bishop, K. and Löfgren, S. 2019. Base cations in the soil bank: Non-exchangeable pools may sustain centuries of net loss to forestry and leaching. SOIL 5, 351-366. Published 20191210. https://doi.org/10.5194/soil-5-351-2019

 

Musche, M., Adamescu, M., Angelstam, P., Bacher, S., Bäck, J., Buss, H.L., Duffy, C., Flaim, G., Gaillardet, J., Giannakis, G.V., Haase, P., Halada, L., Kissling, W.D., Klotz, S., Lundin, L., Matteucci, G., Meesenburg, H., Monteith, D., Nikolaidis, N.P., Pipan, T., Pyšek, P., Rowe, E.C., Roy, D.B., Sier, A., Tappeiner, U., Vilà, M., White, T., and Zobel, M. 2019. Research questions to facilitate the future development of European long-term ecosystem research infrastructures: a horizon scanning exercise

Journal of Environmental Management, Vol. 250, 17 pp.

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109479

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719311971

 

Vuorenmaa J., Augustaitis A., Beudert B., Clarke N., de Wit H.A., Dirnböck T., Frey J., Forsius M., Indriksone I., Kleemola S., Kobler J., Krám P., Lindroos A-J., Lundin L., Ruoho-Airola T., Ukonmaanaho L., Váňa M. 2017. Long-term sulphate and inorganic nitrogen mass balance budgets in European ICP Integrated Monitoring catchments (1990-2012). Ecological Indicators 76 (2017), 15-29. doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.12.040

http://www.elsevier.com/locate/ecolind

 

Lundin, L., Nilsson, T., Jordan, S., Lode, E. and Strömgren. 2016. Impacts of rewetting on peat, hydrology and water chemical composition over 15 years in two finished peat extraction areas in Sweden. Wetland Ecology and Management, Vol. 24:6, 15 pp. 

DOI 10.1007/s11273-016-9524-9

http:// link.springer.com/article/10.1007/s11273-016-9524-9

 

Lundin, L. and Nilsson, T. 2014. Initial effects of forest N, Ca, Mg and B large-scale fertilization on surface water chemistry and leaching from a catchment in central Sweden. Forest Ecology and Management  (2014), pp. 218-226 DOI information: 10.1016/j.foreco.2014.08.017

 

Bringmark, L., Lundin, L., Augustaitis, A., Beudert, B., Dieffenbach-Fries, H., Dirnböck, T., Grabner, M-T., Hutchins, M., Kram, P., Lyulko, I., Ruoho-Airola, T. and Vana, M. 2013. Trace metal budgets for forested catchments in Europe – Pb, Cd, Hg, Cu and Zn. Water Air Soil Pollution 224:1502, 14 pp. doi 10.1007/s11270-013-1502-8. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11270-013-1502-8

Bernhardt-Römermann, M., Gray, A., Vanbergen, A.J., Bergès, L., Bohner, A., Brooker, R.W., De Bruyn, L., De Cinti, B., Dirnböck, T., Grandin, U., Hester, A.J., Kanka, R., Klotz, S., Loucougaray, G., Lundin, L., Matteucci, G., Mészáros, I., Oláh, V., Preda, E., Prévosto, B., Pykälä, J., Schmedt, W., Taylor, M.E., Vadineanu, A., Waldmann, T. and Stadler, J. 2011. Functional traits and local environment predict vegetation responses to disturbance: a pan-European multi-site experiment. Journal of Ecology. 11pp.

Doi: 10.1111/j.1365-2745.2011.01974x

 

Banwart, S., Bernasconi, S., Bloem, J., Blum, W., Brandao, M., Brantley, S., Chabaux, F., Duffy, C., Lundin, L., Kram, P., Nikolaidis, N., Novak, M., Panagos, P., Ragnarsdottir, K.V., Reynolds, B., Rousseva, S., de Ruiter, P., van Gaans, P., van Riemsdijk, W., White, T. And Zhang, B. 2011. Soil processes and functions in critical zone observatories: Hypothesis and experimental design. Special section:  Critical Zone Observatories. Vadose Zone Journal 10, 974-987.

 

Vasander, H., Tuittila, E-S., Lode, E., Lundin, L., Ilomets, M., Sallantaus, T., Heikkilä, M-L. and Laine, J. 2003. Status and restoration of peatlands in nothern Europe. Wetlands Ecology and Management 11: 51-63.

 

Lundin, L. 1999. Effects on hydrology and surface water chemistry of regeneration cuttings in peatland forests. International Peat Journal, 9, 118-126.

 


Kontaktinformation

Senior Advisor vid Institutionen för vatten och miljö; Avdelningen för geokemi och hydrologi
Telefon: +4618671070, +46703736243
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö
Box 7050
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala