CV-sida

Malin Hultberg

Malin Hultberg

Presentation

Jag har haft många olika yrkesplaner men så småningom blev jag biolog, mycket på grund av ett stort miljöintresse, och kom till SLU som doktorand 1995. Efter disputationen gav jag mig ut i världen utanför universitet och undervisade på olika nivåer, forskade på annat universitet och skrev parallellt populärvetenskap. År 2006 återvände jag till SLU som forskarassistent och har sedan dess jobbat med forskning, undervisning och samverkan.

 

Undervisning

Jag är ansvarig för den mikrobiologiundervisning som riktar sig till hortonomer och trädgårdsingenjörer och tar även del i flera andra kurser som föreläsare bl. a kring växtpatogena bakterier, livsmedelsmikrobiologi och populärvetenskapligt skrivande. Jag handleder och examinerar varje år flera examensarbeten och deltar i doktorandutbildningen både som handledare och i examinationer.

 

Forskning

Mitt speciella kompetensområde är odling av udda organismer som alger och svampar och jag arbetar också tillsammans med växtfysiologer kring växtodlingsfrågor. En frågeställning vi arbetar med just nu är hur vi kan använda organiska växtnäringskällor i odlingssystem baserade på näringslösning. Jag är också intresserad av reningsprocesser, kring både organiska och oorganiska ämnen, och arbetar mycket med både mikroalger och svamp för att fånga upp näring och samtidigt producera intressanta metaboliter som exempelvis fettsyror och proteiner.

Publikationer i urval

Hultberg M, Ahrens L, Golovko O (2020) Use of lignocellulosic substrate colonized by oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) for removal of organic micropollutants from water. Journal of Environmental Management 272: 111087

 

Hultberg M, Bodin H, Golovko O (2020) The use of mycoremediation for wastewater treatment. Water reuse for a sustainable world. Final Conference REWATER. June 29-30. Book of Abstract pp 17-18

 

Chen F, Xiong S, Sundelin J, Martin C and Hultberg M (2020) Potential for combined production of food and biofuel: cultivation of Pleurotus pulmonarius on soft- and hardwood sawdusts. Journal of Cleaner Production 266: 122011

 

Thompson HO, Hagström G, Hultberg M (2020) Utveckling av nya växtbaserande livsmedel – effekt av mjölksyrafermentering. LTV-fakultetens faktablad 5

 

Thompson HO, Önning G, Holmgren K, Strandler HS, Hultberg M (2020) Fermentation of cauliflower and white beans with Lactobacillus plantarum – impact on levels of riboflavin, folate, vitamin B12, and amino acid composition". Plant Foods for Human Nutrition 75(2), 236-242. DOI: 10.1007/s11130-020-00806-2

 

Silva A, Figueiredo S, Freitas O, Hultberg M, Delerue-Matos C (2020) Preliminary evaluation of Pleurotus ostreatus for the removal of fluoxetine from a synthetic wastewater. 5th Green and Sustainable Chemistry Conference, 10-13 May, Dresden, Germany (Poster)

 

Lind O, Hultberg M, Bergstrand KJ, Larsson Jönsson H, Caspersen S, Asp H (2020) Biogas digestate in vegetable hydroponic production: pH dynamics and pH management by controlled nitrification. Waste and Biomass Valorization, in press DOI: 10.1007/s12649-020-00965-y

 

Asp H, Bergstrand KJ, Hultberg M (2020) Biogödsel som näringskälla vid hydroponisk odling- nitrifiering och pH. LTV-Fakultetens Faktablad 1. (report in Swedish)

 

Hultberg M, Bodin H (2019) Evaluation of Fungal White-Rot Strains for Assisting in Algal Harvest in Wastewater. In book: Frontiers in Water-Energy-Nexus—Nature-Based Solutions, Advanced Technologies and Best Practices for Environmental Sustainability, eds Naddeo V, Balakrishnan M, KH Choo. Proceeding 2nd Water EnergyNEXUS Conference, Nov 2018, Salerno, Italy, DOI: 10.1007/978-3-030-13068-8_36

 

Hultberg M, Nordström Nilsson K, Jonsson E, Persson C (2019) Odling av ostronskivling på restprodukter. LTV-Fakultetens     Faktablad 11. (report in Swedish)

 

Hultberg M, Bodin H, Birgersson G (2019) Impact on wastewater quality of biopellets composed of Chlorella vulgaris and Aspergillus niger and lipid content in the harvested biomass. Journal of Water Resources and Protection 11: 831-841

 

Hultberg M, Bodin H (2019) Fungi-based treatment of real brewery waste streams and its effects on water quality. Bioprocess and biosystems engineering 42:1317–1324. DOI: 10.1007/s00449-019-02130-9


Publikationslista: