CV-sida

Malin Hultberg

Malin Hultberg
Malin Hultberg är docent i hortikultur och universitetslektor med särskilt samverkansuppdrag inom området Trädgård. Inom samverkan arbetar Malin Hultberg för hållbar och synliggjord livsmedelsproduktion i de intensiva produktionssystem som är typiska för trädgårdsnäringen. I sin egen forskning ligger Malin Hultbergs fokus på svampodling, både för produktion av matsvamp men också för reningsprocesser.

Presentation

Jag har en bakgrund som mikrobiolog och kom till SLU som doktorand 1995. Efter disputationen, där jag arbetade med tillväxtfrämjande bakterier i växtens rotzon, gav jag mig ut i världen utanför universitet och undervisade på olika nivåer, forskade på annat universitet och skrev parallellt populärvetenskap. År 2006 återvände jag till SLU och har sedan dess jobbat med forskning, undervisning och samverkan.

Undervisning

Jag är ansvarig för den mikrobiologiundervisning som riktar sig till hortonomer och trädgårdsingenjörer och tar även del i flera andra kurser som föreläsare bl. a kring växtpatogena bakterier, livsmedelsmikrobiologi och populärvetenskapligt skrivande. Jag handleder och examinerar varje år flera examensarbeten och deltar i doktorandutbildningen både som handledare och i examinationer.

 

Forskning

Mitt kompetensområde är tillämpad mikrobiologi och odling av organismer som svampar och mikroalger. För närvarande fokuserar min forskning främst på reningsprocesser baserat på vitrötesvampar men ytterligare en forskningsinriktning är kring svamp som livsmedel och dess roll för att öka cirkuläriteten i livsmedelsproduktionen.

Forskningen bedrivs främst i projekten:  

BioReset: Biodiversity restoration and conservation of inland water ecosystems for environmental and human well-being, BiodivERsA and Water JPI (main applicant: LAQ, REQUIMTE, Portugal)

MECROPLAN: Mapping of contaminants of emerging concern (CECs) including microplastic in landfill leachate, their current ecological impact and sustainable technologies for their removal, Formas (main applicant: Oksana Golovko)

MUSA: Mushroom-based processes for increased local production of non-meat protein and enhanced agriculture sustainability, NordForsk (main applicant: Carlos Orestes Martin Medina)

Samverkan

Inom samverkan ligger fokus på trädgårdsvetenskap med inriktning mot livsmedelsproduktion. Trädgårdsnäringen är en mycket viktig aktör i livsmedelsbranschen. Färska produkter som bär, sallad, tomat, gurka och örter är efterfrågade av konsumenten och produktionen är viktig både för livsmedelstryggheten och för en hälsosam livsstil. Produktionen är ofta intensiv och specialiserad och produktens hållbarhet är begränsad. I min roll som universitetslektor med särskilt samverkansuppdrag försöker jag att öka kunskapen om trädgårdsproduktionen och vara en länk mellan forskningen, produktionen och konsumenten.


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Biosystem och teknologi
Telefon: +4640415325
Postadress:
Biosystem och teknologi
Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 14, ALNARP, Alnarp

Publikationslista: