CV-sida

Malin Hultberg

Malin Hultberg
Jag kom till SLU 1995 som en miljöintresserad biolog. Efter disputationen, 1999, gav jag mig ut i världen utanför universitet och undervisade på olika nivåer, forskade på annat universitet och skrev parallellt populärvetenskap. År 2006 återvände jag till SLU och har sedan dess jobbat med forskning, undervisning och samverkan.

Undervisning

Jag är ansvarig för den mikrobiologiundervisning som riktar sig till hortonomer och trädgårdsingenjörer och tar även del i flera andra kurser som föreläsare bl. a kring växtpatogena bakterier, livsmedelsmikrobiologi och populärvetenskapligt skrivande. Jag handleder och examinerar varje år flera examensarbeten och deltar i doktorandutbildningen både som handledare och i examinationer.

 

Forskning

Mitt speciella kompetensområde är odling av udda organismer som alger och svampar och jag arbetar också tillsammans med växtfysiologer kring växtodlingsfrågor. En frågeställning vi arbetar med just nu är hur vi kan använda organiska växtnäringskällor i odlingssystem baserade på näringslösning. Jag är också intresserad av reningsprocesser, kring både organiska och oorganiska ämnen, och arbetar mycket med både mikroalger och svamp för att fånga upp näring och samtidigt producera intressanta metaboliter som exempelvis fettsyror och proteiner.

Samverkan

Jag är samverkanslektor inom trädgårdsområdet. Trädgårdsnäringen är en viktig aktör i livsmedelsbranschen där färska produkter som bär, sallad, tomat, gurka och örter är efterfrågade av konsumenten och viktiga för en hälsosam livsstil. Produktionen är ofta intensiv och specialiserad och produktens hållbarhet är begränsad. Ett hållbarhetsperspektiv på produktionen, produkthanteringen och kvalitéten är viktigt.  Även en öppenhet för nya produkter och produktionssätt, vilket förutsätter forskning på alla nivåer, är viktigt för att branschen ska fortsätta utvecklas och för dess konkurrenskraft. Som samverkanslektor vid SLU vill jag vara en länk mellan forskningen, produktionen och konsumenten.


Publikationslista: