CV-sida

Malin Hultberg

Malin Hultberg
Jag kom till SLU 1995 som en mycket miljöintresserad biolog. Efter disputationen, 1999, gav jag mig ut i världen utanför universitet och undervisade på olika nivåer, forskade på annat universitet och skrev parallellt populärvetenskap. År 2006 återvände jag till SLU och har sedan dess jobbat med forskning, undervisning och samverkan.

Undervisning

Jag är ansvarig för den mikrobiologiundervisning som riktar sig till hortonomer och trädgårdsingenjörer och tar även del i flera andra kurser som föreläsare bl. a kring växtpatogena bakterier, livsmedelsmikrobiologi och populärvetenskapligt skrivande. Jag handleder och examinerar varje år flera examensarbeten och deltar i doktorandutbildningen både som handledare och i examinationer.

 

Forskning

Mitt speciella kompetensområde är odling av udda organismer som alger och svampar och jag arbetar också tillsammans med växtfysiologer kring växtodlingsfrågor. En frågeställning vi arbetar med just nu är hur vi kan använda organiska växtnäringskällor i odlingssystem baserade på näringslösning. Jag är också intresserad av reningsprocesser, kring både organiska och oorganiska ämnen, och arbetar mycket med både mikroalger och svamp för att fånga upp näring och samtidigt producera intressanta metaboliter som exempelvis fettsyror och proteiner.

Samverkan

Jag är samverkanslektor inom trädgårdsområdet. Trädgårdsnäringen är en viktig aktör i livsmedelsbranschen där färska produkter som bär, sallad, tomat, gurka och örter är efterfrågade av konsumenten och viktiga för en hälsosam livsstil. Produktionen är ofta intensiv och specialiserad och produktens hållbarhet är begränsad. Ett hållbarhetsperspektiv på produktionen, produkthanteringen och kvalitéten är viktigt.  Även en öppenhet för nya produkter och produktionssätt, vilket förutsätter forskning på alla nivåer, är viktigt för att branschen ska fortsätta utvecklas och för dess konkurrenskraft. Som samverkanslektor vid SLU vill jag vara en länk mellan forskningen, produktionen och konsumenten.

Publikationer i urval

Golovko O, Kaczmarek M, Asp H, Bergstrand KJ, Ahrens L, Hultberg M (2021) Uptake of perfluoroalkyl substances, pharmaceuticals, and parabens by oyster mushrooms (Pleurotus ostreatus) and exposure risk in human consumption. Chemosphere, in Press

Dahlin A, Hultberg M (2021) Odling av matsvampen maitake. LTV-fakultetens fact sheet 5

Asp H, Bergstrand KJ, Hultberg M (2021) Circularity in practice: reusing restaurant waste for in-house vegetable production. ISHS Acta Horticulturae 1317: II International Symposium on Growing Media, Soilless Cultivation, and Compost Utilization in Horticulture. doi 10.17660/ActaHortic.2021.1317.32

Ivarsson E, Grudén M, Söderberg J, Hultberg M (2021) Use of faba bean (Vicia faba L.) hulls as substrate for Pleurotus ostreatus – potential for combined mushroom and feed production. Journal of Cleaner production 313: 127969

Sunyer-Caldú A, Hultberg M, Gago-Ferrero P, Díaz-Cruz MS, Ahrens L, Golovko O (2021) Suspect screening strategies to identify anti-diabetic metformin transformation products after degradation by oyster mushroom (Pleurotus ostreatus). International conference on non-target screening 4th-7th October 2021, Erding, Germany (oral presentation)

Bergstrand KJ, Asp H, Hultberg M (2020) Utilizing anaerobic digestates as nutrient solutions in hydroponic production systems. Sustainability 12: 10076; doi:10.3390/su122310076

Hultberg M, Ahrens L, Golovko O (2020) Use of lignocellulosic substrate colonized by oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) for removal of organic micropollutants from water. Journal of Environmental Management 272: 111087

Hultberg M, Bodin H, Golovko O (2020) The use of mycoremediation for wastewater treatment. Water reuse for a sustainable world. Final Conference REWATER. June 29-30. Book of Abstract pp 17-18

Chen F, Xiong S, Sundelin J, Martin C and Hultberg M (2020) Potential for combined production of food and biofuel: cultivation of Pleurotus pulmonarius on soft- and hardwood sawdusts. Journal of Cleaner Production 266: 122011

Thompson HO, Hagström G, Hultberg M (2020) Utveckling av nya växtbaserande livsmedel – effekt av mjölksyrafermentering. LTV-fakultetens faktablad 5

Thompson HO, Önning G, Holmgren K, Strandler HS, Hultberg M (2020) Fermentation of cauliflower and white beans with Lactobacillus plantarum – impact on levels of riboflavin, folate, vitamin B12, and amino acid composition". Plant Foods for Human Nutrition 75(2), 236-242. DOI: 10.1007/s11130-020-00806-2

Silva A, Figueiredo S, Freitas O, Hultberg M, Delerue-Matos C (2020) Preliminary evaluation of Pleurotus ostreatus for the removal of fluoxetine from a synthetic wastewater. 5th Green and Sustainable Chemistry Conference, 10-11 Nov, Online (Poster)

Lind O, Hultberg M, Bergstrand KJ, Larsson Jönsson H, Caspersen S, Asp H (2020) Biogas digestate in vegetable hydroponic production: pH dynamics and pH management by controlled nitrification. Waste and Biomass Valorization, in press DOI: 10.1007/s12649-020-00965-y

Asp H, Bergstrand KJ, Hultberg M (2020) Biogödsel som näringskälla vid hydroponisk odling- nitrifiering och pH. LTV-Fakultetens Faktablad 1. (report in Swedish)


Publikationslista: