CV-sida

Piera Wiesinger

Piera Wiesinger
Min forskning i gruppen Strukturbiologi vid Institutionen för molekylära vetenskaper är inriktad på NMR-spektroskopiska studier av LPMO-enzymer (lytiska polysackarid-monooxygenaser) och kolhydrater, och hur de interagerar med varandra på molekylär nivå.

Presentation

Jag studerade biokemi (kandidat) vid Münchens tekniska universitet, Tyskland, och kemisk biologi (master) vid Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Tyskland. Under min masteruppsats arbetade jag vid Max-Planck-institutet för kemisk ekologi, Jena, med nyckelenzymer i isoprenoid-biosyntes.

Jag arbetar för närvarande som doktorand vid SLU i Uppsala, i gruppen Strukturbiologi under handledning av Gustav Nestor, Mats Sandgren och Jerry Ståhlberg (strukturbiologigruppen).

Besök gärna min LinkedIn-sida för mer information om min utbildningsbakgrund.

Undervisning

2024

Lärare i laborationskurs
Grundläggande kemi II: Biokemi

Forskning

Kravet på att minska användningen av fossila resurser är högt, eftersom de är begränsade och användningen bidrar till den globala uppvärmningen. Växtbiomassa är rik på kolhydrater och kan omvandlas till en rad olika bioprodukter. Effektiv enzymatisk omvandling av biomassa till biobränslen och biomaterial är dock fortfarande en stor utmaning. I de industriellt använda enzymblandningar har LPMO:er visat sig vara viktiga komponenter för deras effektivitet. Bindningen mellan enzym och substrat och den katalytiska mekanismen hos LPMO är dock fortfarande inte helt klarlagd. I mitt doktorandprojekt använder jag NMR-spektroskopi i syfte att detaljstudera, i realtid, i lösning, hur LPMO och kolhydrater interagerar på molekylär nivå, dvs vilka atomer på LPMO-enzymer och kolhydrater som binder till varandra och när.

För att göra detta så använder vi även bindning av kolhydrater till lektin-proteiner som modellsystem för utveckling och optimering av NMR-spektroskopiska tekniker för ändamålet.

Handledning

Nov 2022 - Feb 2023 (samhandledning)

Tuva Vredin - Masteruppsats "Interaktion med virala strukturer och antiviral effekt av cyanobakteriella lektiner"

Nov 2023 - Jun 2023 (samhandledning)

Vijay Kumar Eerati - Masteruppsats "13C-labelled sugars for NMR studies to learn how key biomass degrading enzymes work"

Publikationer i urval

Krause, T., Wiesinger, P., González-Cabanelas, D., Lackus, N., Köllner, T. G., Klüpfel, T., ... & Schmidt, A. (2023). HDR, the last enzyme in the MEP pathway, differently regulates isoprenoid biosynthesis in two woody plants. Plant Physiology, 192(2), 767-788. https://doi.org/10.1093/plphys/kiad110


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Strukturbiologi
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper