Strukturbiologi

Senast ändrad: 18 september 2023

Vår grupp har en stark forskningsbas inom molekylär bioteknik. Detta är en vetenskap där biologiska makromolekyler som proteiner, nukleinsyror och andra cellulära metaboliter studeras, utvecklas eller modifieras för användning inom olika typer av biotekniska tillämpningar.

Vår forskningsverksamhet är i stor utsträckning fokuserad på grundvetenskapliga studier av biologiska reaktionssystem, både enzymatiska och mikrobiella, samt användning av dessa system inom bioteknologiska applikationer för omvandling av biomassa från exempelvis jord och skogsbruk för produktion av förnyelsebara bränslen, kemikalier, material och livsmedelskomponenter.

Ett för gruppen viktigt forskningsområde är studier av proteiners struktur och funktioni och utanför celler. En för gruppen viktiga forskningsinriktningar inom detta område handlar om isolering och strukturbestämning av biologiska katalysatorer, enzymer, och karaktärisering av deras funktion inom biosyntes och bionedbrytning. Den sistnämnda är en mycket central kunskap att ha för att effektivt kunna omvandla biomassa till bränsle eller värdefulla kemikalier för att minska användningen av fossila resurser och öka användningsbarheten av växtbiomassa samt bidra till minskningen av utsläpp av växthusgaser. 

En annan för gruppen viktig forskningsinriktning handlar om design och kontrollerad syntes av proteinmaterial. Ett viktigt mål för gruppens forskning är att ta fram kunskap om hur man kan tillverka instrument, tyger mm från proteinrikt biologiskt avfall. Forskningen på detta område är mycket attraktiv för praktiska tillämpningar och får starkt stöd inte bara från svenska forskningsråd (VR, Formas, Vinnova), men även direkt från stora internationella industrier. 

Ett annat för ämnet viktigt forskningsområde är att utveckla processer för mikrobiell produktion av enzymer och proteiner, samt av andra biologiska molekyler som kan användas som katalysatorer i bioteknologiska processer eller som råmaterial vid produktion av nya organiska material, ofta sådana baserade på proteiner. 

Nuvarande aktiviteter

Pågående projekt

Avslutade projekt

Större sammarbetsprojekt

Medlemmar i forskningsgruppen

Nuvarande medlemmar

Tidigare medlemmar

Utvalda publikationer

Biochemical profiling, prediction of total lipid content and fatty acid profile in oleaginous yeasts by FTIR spectroscopy. Shapaval V, Brandenburg J, Blomqvist J, Tafintseva V, Passoth V, Sandgren M, Kohler A. Biotechnol Biofuels. 2019 Jun 6;12:140. doi: 10.1186/s13068-019-1481-0.

Proteome analysis of xylose metabolism in Rhodotorula toruloides during lipid production. Tiukova IA, Brandenburg J, Blomqvist J, Sampels S, Mikkelsen N, Skaugen M, Arntzen MØ, Nielsen J, Sandgren M, Kerkhoven EJ. Biotechnol Biofuels. 2019 Jun 4;12:137. doi: 10.1186/s13068-019-1478-8.

Fullständig publikationslista

Forskning i samverkan med näringslivet

Forskningen sker i samarbete med nationella och internationella universitet, samt med näringslivet och branschorienterade organisationer. Kontakta oss om du är intresserad av att diskutera forsknings-samarbeten eller vill vara partner i något av våra framtida forskningsprojekt. Inom området molekylär bioteknologi är vi också engagerade på vetenskapliga möten, ger  seminarier och kurser, och vi kan hjälpa till med processutvärderingar och analyser.

Fakta:

Beskrivning av gruppen

Forskargruppen leds av 2 seniora forskare, docent Mats Sandgren och docent Jerry Ståhlberg, som har matchande kompetenser inom biokemi, enzymologi, karakteristik av proteinstruktur och utveckling av biotekniska tillämpningar. Gruppens storlek varierar mellan 18 och 20 personer, med: 6 seniora forskare, 4-5 postdocs / besökande forskare, 7-9 doktorander och ett antal praktikanter och diplomstudenter.