CV-sida

Sara Spendrup

Sara Spendrup
Teacher and researcher in horticultural economics and business administration.

Presentation

Undervisar studenter som läser till hortonom, trädgårdsingenjör odling, trädgårdsingenjör design, landskapsingenjör och studenter på agroekologiprogrammet.

Forskning med inriktning mot konsumentbeteende och hållbar livsmedelskonsumtion, särskilt med fokus på frukt och grönt.

Forskningsområde är konsumentbeteende, med särskilt fokus på hållbar livsmedelskonsumtion.

Handledning

Handleder studenter på såväl kandidat, som masternivå.


Kontaktinformation
Universitetsadjunkt vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Telefon: 040-415507
Postadress:
Box 88
23053 Alnarp
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp