CV-sida

Stefan Gunnarsson

Stefan Gunnarsson
Universitetslektor i uthållig animalieproduktion med inriktning på stora besättningar, och med särskilt ansvar för samverkan

Presentation

Jag arbetar med forskning och undervisning om hur främst lantbrukets djur påverkas av den miljö och de inhysningssystem i vilka de hålls, f.f.a. fjäderfä och gris. Jag är även engagerad i tvärvetenskapliga forskningsprojekt kring uthållig djurhållning, ekologisk djurhållning och etiska frågeställningar inom husdjursfrågor.

Tilldelades Djurskyddspris 2018 av Djurskyddet Sverige Mer info

Undervisning

Jag undervisar om hur inhysning och skötsel påverkar husdjurens hälsa och välfärd för veterinärstudenter och på etologi- och djurskyddsprogrammet, samt inom kurser på Husdjursmaster-programmet.

Forskning

Jag bedriver forskning om grisar, värphöns och ekologisk slaktkyckling, samt inom hållbar djurproduktion. Bland annat var jag koordinator för den svenska delen av det europeiska projektet Farewelldock - Förebygga svansbitning och sluta med svanskupering i EU.

Projektet FreeBirds kommer att undersöka hur utevistelsen påverkar hälsa och välfärd hos ekologiska värphöns och slaktkycklingar, samt hur den påverkar näringsbelastningen i marken. Dessutom syftar också till att utveckla smarta verktyg och skötselmetoder för att för att förbättra ekologisk fjäderfäproduktion. Projektet kommer att ge kunskap om hur utevistelsen bör optimeras och vilka faktorer som bidrar till förbättrad djurvälfärd hos ekologiska fjäderfän.

FAFSynt - Effektivitet och uthållighet i framtidens animalieproduktion från svenska gårdar och vatten – Primärproduktionen i samarbete med RISE (koordinator Stefan Gunnarsson). Projektets övergripande mål är att identifiera kunskapen idag, tänkbara hinder och lösningar för att uppnå hållbar djursproduktion (inkl. fisk). Vi kommer att kritiskt granska forskningsområdet inom produktionen av animaliska livsmedel i relation till hållbarhet; att identifiera relevanta kunskapsluckor; samt upprätta en preliminär agenda för att fastställa prioriterade områden för framtida forskning i dialog med samhällets aktörer.

Jag medverkar även i ett projekt om Ekologisk slaktkyckling, samt Horizon 2020 -projekten i Hennovation och 4D4F-Data Driven Dairy Decision For Farmers

Bakgrund

Jag är Legitimerad veterinär, VMD, Docent, Diplomate European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine.

Handledning

Jag handleder veterinär Emma Andersson, forskarstuderande med sikte på Lic-examen, husdjursagronom Torun Wallgren, doktorand inom Farewelldock och veterinär Lina Göransson som är doktorand inom projektet FreeBirds. Dessutom handleder jag ex-jobbare inom SLUs olika program för djurutbildning.

Publikationer i urval

Populärvetenskapliga artiklar

Pedersen, L. J., Vestbjerg Larsen, M. L., Jensen, M. B., Wallgren, T. and S. Gunnarsson, 2017. How can enrichment help to reduce tail docking? Pig progess Sep 13, 2017 Länk

Gunnarsson, S. and J Nordlund Othén, 2017. Klok antibiotikaanvändning till våra lantbruksdjur. Uppsala: Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK), Sveriges lantbruksuniversitet Länk

Böcker/bokkapitel/rapporter

Gunnarsson, S. 2018. Utvärdering av systemet ”Veranda Breeder” för värphöns och tuppar i produktion av kläckägg (Evaluation of the Veranda Breeder system for breeding birds of layer strains). Dept. of Animal Environment and health, SLU Skara. Report 50. 44 pages. Länk

Gunnarsson, S. 2018. Technologies for Increasing the Productivity of Poultry: Welfare Implications. In: Are We Pushing Animals to Their Biological Limits? Welfare and Ethical Implications (Ed. Grandin, T. and M. Whiting). CABI Wallingford, UK. pp 63-75. Länk

Ekesbo, I. and S. Gunnarsson. 2018. Farm animal behaviour. Characteristics for Assessment of Health and Welfare. 2nd Edition. CAB International, Wallingford, UK. ix + 341pages. Länk

Vetenskapliga artiklar

Wallgren, T., Larsen, A. and S. Gunnarsson, 2019. Tail posture as an indicator of tail biting in undocked finishing pigs. Animals, 9(1): 18. doi: 10.3390/ani9010018  Länk

Jung, L., Niebuhr, K., Hinrichsen, L.K., Gunnarsson, S., Brenninkmeyer, C., Bestman, M., Heerkens, J., Ferrari, P. and U. Knierim, 2019. Possible risk factors for keel bone damage in organic laying hens. Animal, 2019, 1-9, doi: 10.1017/S175173111900003X Länk

Wilhelmsson, S., Yngvesson, J., Jönsson, L., Gunnarsson, S and A. Wallenbeck. 2019. Welfare Quality® assessment of a fast-growing and a slower-growing broiler hybrid, reared until 10 weeks and fed a low-protein, high-protein or mussel-meal diet. Livestock science, 219: 71-79. doi: 10.1016/j.livsci.2018.11.010 Länk

Wallgren, T., Larsen, A., Lundeheim, N., Westin, R. & Gunnarsson, S. 2018. Implication and impact of straw provision on behaviour, lesions and pen hygiene on commercial farms rearing undocked pigs. Applied Animal Behaviour Science.  210:26-37. doi: 10.1016/j.applanim.2018.10.013  Länk

Röös, E., Mie, A., Wivstad, M., Salomon, E., Johansson, B., Gunnarsson, S., Wallenbeck, A., Hoffmann, R., Nilsson, U., Sundberg, C. and C.A. Watson. 2018. Risks and opportunities of increasing yields in organic farming. A review. Agronomy for Sustainable Development, 38:14. doi: 10.1007/s13593-018-0489-3 Länk

Rezaei, M., Yngvesson, J., Gunnarsson, S., Jönsson, L., Wallenbeck, A., 2018. Feed efficiency, growth performance and carcass characteristics of a fast and a slower growing broiler hybrid fed low- or high-protein organic diets. Organic Agriculture, 8:121-128. doi: 10.1007/s13165-017-0178-6 Link

Bestman, M., Verwer, C., Brenninkmeyer, C., Willet, A., Hinrichsen, L.K., Smajlhodzic, F., Heerkens, J.L.T., Gunnarsson, S and Ferrante, V., 2017. Feather pecking and injurious pecking in organic laying hens in 107 flocks from 8 European countries. Animal Welfare, 26:355-363. Länk

Mie, A., Andersen, H.R., Gunnarsson, S., Kahl, J., Kesse-Guyot, E., Rembiałkowska, E., Quaglio, G. and Ph. Grandjean. 2017. Human health implications of organic food and organic agriculture: a comprehensive review. Environmental Health, 16: 111. 22 pages. Länk.

Yngvesson, J., Wedin, M., Gunnarsson, S, Jönsson, L., Blokhuis, H. and A. Wallenbeck. 2017. Let me sleep! - Welfare of broilers (Gallus gallus domesticus) with disrupted resting behaviour. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Sciences. 67:123-133. doi: 10.1080/09064702.2018.1485729 Länk

Sonesson, U., Lorentzon, K., Andersson, A., Barr, U.-K., Bertilsson, J., Borch, E., Brunius, C., Emanuelsson, M., Göransson, L., Gunnarsson, S., Hamberg, L., Hessle, A., Kumm, K.-I., Lundh, Å., Nielsen, T., Östergren, K., Salomon, E., Sindhöj, E., Stenberg, B., Stenberg, M., Sundberg, M. and Wall, H., 2016. Paths to a sustainable food sector: integrated design and LCA of future food supply chains: the case of pork production in Sweden. International Journal of Life Cycle Assessment, 21:664–676. DOI 10.1007/s11367-015-0969-5 Länk


Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa
Telefon: 0511-67216
Arbetsbeskrivning: Forskare i husdjurshygien, f.f.a fjäderfä och gris, uthållig djurhållning och hälsobegreppet hos djur och människor.
Postadress:
Inst för husdjurens miljö och hälsa, Box 234
532 23 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara