CV-sida

Theresa Ibáñez

Theresa Ibáñez

Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsföryngring
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå