CV-sida

Theresa S. Ibáñez

Theresa Ibáñez
Postdoktor • Doktor i Biologi • Skogsekologi • Kolbindning • Mark-växtinteraktioner • Klimatförändringar • Skogsbrand • Boreal skog

Presentation

Theresa S. Ibáñez är doktor i biologi och är för närvarande postdoktor vid institutionen för Vilt, Fisk och Miljö i Umeå. Theresa undersöker hur ett förändrat klimat påverkar kolets upptag i marken hos produktionsskog av tall. Theresa studerar även effekterna av skogsbränder och avverkning av brandskadade träd på skogens förnyelse och omvandling av näringsämnen i marken.

 

Undervisning

  • Föreläser i Skoglig ekologi och botanik BI1382, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, 2023. Ämne: Störning och Biodiversitet. 
  • Föreläser i Skoglig ekologi SG0220, 15 högskolepoäng, Grundnivå, 2019, 2020, 2021, 2022. Ämne: Skogsbränder och föryngring av skog.

 

Samverkan

 

Bakgrund

  • Filosofie Doktor i Biologi, Institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel, Sveriges Lantbruksuniversitet, 2022. Ämnestitel: Skogsbrand i svenska skogar - Effekter av brandhårdhet och avverkning av brandskadade träd på föryngring och markprocesser.
  • Mastersexamen i Miljövetenskap med inriktning på Biologi, Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Göteborgs Universitet, 2016. Ämnestitel: Soil respiration in primary and secondary tropical Montane rain forest, Nyungwe Forest National park, Rwanda.

 

Handledning

  • Bihandledare av internationell utbytesstudent på kandidatnivå, Masha Bondarenko Carbó. Universitat de Barcelona, 2022-2023.
  • Handledare av studentsprojekt på masternivå i kursen Skoglig Ekosystemsekologi BI1369, 15 högskolepoäng, 2020. Ämne: Effects of burned soil on Scandinavian coniferous seedlings growth. Studenter: Alice Cosatti, Leon Hauenschild, Maria Grånemo.
  • Bihandledare av internationell utbytesstudent på masternivå, Marie-Lou Novene, Ecole Normale Supérieure, 2018.

 

Publikationer i urval

2023

Pérez‐Izquierdo, L., Bengtsson, J., Clemmensen, K. E., Granath, G., Gundale, M. J., Ibáñez, T. S., Lindahl, B. D., Strengbom, J., Taylor, A., Viketoft, M., Wardle, D. A., Nilsson, M. C. (2023). Fire severity as a key determinant of aboveground and belowground biological community recovery in managed even‐aged boreal forests. Ecology and Evolution.

2022

Ibáñez, T. S., Rütting, T., Nilsson, M-C., Wardle, D. A., & Gundale, M. J. (2022). Mid-term effects of wildfire and salvage logging on gross and net soil nitrogen transformation rates in a Swedish boreal forest. Forest Ecology and Management.

Ibáñez, T. S. (2022). Wildfire in Swedish boreal forest - Impacts of fire severity and salvage logging on tree seedling regeneration and the belowground system. Doctoral dissertation. Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå, Sweden.

2021

Ibáñez, T. S., Wardle, D., Gundale, M, J., Nilsson M-C. Effects of Soil Abiotic and Biotic Factors on Tree Seedling Regeneration Following a Boreal Forest Wildfire. Ecosystems. 

Kelly, J., Ibáñez, T. S., Santín, C., Doerr, S. H., Nilsson M-C., Holst, T., Lindroth, A., Kljun, N. Boreal forest soil carbon fluxes one year after a wildfire: effects of burn severity and management. Global Change Biology.


Publikationslista: