Avsnitt 4: Efter branden

Senast ändrad: 26 januari 2023
Skog

I det här avsnittet diskuterar Theresa och Karin vad som händer i skogen efter en brand.

I skogsdoktorns första fyra avsnitt träffar vi doktorander inom skogsskötsel, skoglig planering och teknologi. De forskar alla inom områden som rör brukandet av skog för ett mer hållbart samhälle och skogslandskap.

Theresa Ibáñez och Karin Amsten är doktorander på institutionerna Skogens ekologi och skötsel samt Sydsvensk skogsvetenskap. De forskar på hur skogens träd återetablerar sig efter brand och hur betande djur eller brandens hårdhet påverkar den framtida skogen.

Här kan du lyssna på avsnittet.