CV-sida

Torsten Eriksson

Torsten Eriksson

Presentation

Forskningsintressen 

Tekniker för hantering, konservering och uppgradering av idisslarfoder
Optimering av idisslarnas roll för resursutnyttjande och minimering av deras miljöbelastning
Analysmetoder för idisslarfoder och för markörer i mjölk, urin, träck och utandningsluft
Precisionsskötsel - utnyttjande av automatregistrerade data för uppföljning och styrning av utfodring för mjölkkor och andra djurkategorier

 Mål med min forskning 

Utveckla tekniker för bättre utnyttjande av foder, främst hos idisslare men även hos andra djurslag
Bidra till ett jordbruk med idisslare som är resurshushållande och ger ett litet ekologiskt fotavtryck
Förbättra förståelsen av faktorer som påverkar det totala utnyttjandet av foderresursen, flöden av näringsämnen och den miljöbelastning det ger upphov till i hela systemet odling-djurhållning
Utveckla kostnadseffektiva och tillförlitliga analysmetoder för användning på gårdar och i forskning
Utveckla tolkningen av automatregistrerade data för utfodringsstyrning

 Forskningskompetens 
Hantering, konservering och processning av idisslarfoder
Analysmetoder för idisslarfoder och markörer för foderomsättning
In vitro-tekniker för våmomsättning och enkelmagade djurs mikrobiella foderomsättning
Design, provtagning, analys och tolkning av mjölkkoförsök som omfattar produktion, kvävebalans och våmstudier
Hantering, tolkning och presentation av data från automatiska registreringar

 Aktiviteter/uppdrag i akademiska omvärlden
Artikelgranskare för vetenskapliga tidskrifter
Ingår i organisationskommittén Nordic Feed Science Conference årligen sedan 2010
I redaktionen för Proceedings of the Nordic Feed Science Conference årligen sedan 2010

Aktivitet/uppdrag med intressenter utanför den akademiska omvärlden

Medverkar i NorFors fodertabellgrupp
Samarbete med företag kopplade till fodervetenskap
Uppdrag inom fodervärdering för Växa Sverige
Samarbete med Delaval om utnyttjande av automatregistreringar för utfodringsstyrning
Granskning av ansökningar om forskningsanslag                                            Styrelseledamot i Upplands vallförening

Pågående projekt

Förläng vallens skördefönster genom att höja stubben                                            GIGACOW - An infrastructure for automated data collection on dairy farms. Styrgruppsmedlem

Förbättrat utnyttjande av regionalt odlade proteinfoder

Mjölkproduktion med intensivbearbetat ensilage för ökat grovfoderintag

Ny slåtterteknik för fraktionering i två kvaliteter vid vallskörd

Utvecklingsprojekt EIP-Agri: Mätning av mjölkurea på gårdsnivå

Överbrygga grovfoderbrist med skogsbiprodukter

Den ekologiska mjölkgården som kolsänka - möjliga mervärden med biokol

Forskningsmedel som erhållits som huvudsökande, i konkurrens, de senaste 10 åren

Förläng vallens skördefönster genom att höja stubben – hur påverkas näringsvärde och totalskörd under året? Lantmännens forskningsstiftelse. 698 000 SEK. Projektperiod 2021-2022. Huvudsökande.

Den ekologiska mjölkgården som kolsänka – möjliga mervärden med biokol. SLU Ekoforsk, 2 454 000 SEK. Projektperiod 2020-2022. Huvudsökande.

Ny slåtterteknik för fraktionering i två kvaliteter vid vallskörd. RJN, 589 000 SEK. Projektperiod 2019-2020. Huvudsökande.

Överbrygga grovfoderbrist med oprocessade eller uppgraderade skogsbiprodukter. FORMAS, 2 992 000 SEK. Projektperiod 2019 – 2021. Huvudsökande.

Förbättrat utnyttjande av regionalt odlade proteinfoder till svenska mjölkkor genom styrning från mjölkens ureahalt. Familjen Kamprads stiftelse, 3 600 000 SEK. Projektperiod 2016 – 2019. Huvudsökande.

Kornas dricksvattenintag som mått på foderkonsumtion, optimal mjölkureahalt och hälsotillstånd. SLF, 869 000 SEK. Projektperiod 2014-2016. Huvudsökande.

Analys av proteinnedbrytning in vitro med H2S som markör. SLF, 550 000 SEK. Projektperiod 2014-2015. Huvudsökande.

Sambandet mjölkurea-PBV-urinkväveutsöndring – hur mycket påverkar foderstatens mineralinnehåll och inomdygnsvariationen? SLF, 550 000 SEK. Projektperiod 2012-2013. Huvudsökande.

FTIR-metodik för gårdsanalys av ammoniak i flytgödsel från mjölkkor och för att följa kväveomsättning i simulerad stallmiljö. SLF, 120 000 SEK. Projektperiod 2012-2013. Huvudsökande.

Undervisning

Egen pedagogisk grund- och vidareutbildning inklusive kurs i forskarhandledning
Undervisning på grundutbildning
Kursansvarig för doktorandkurserna Advanced use of Excel och Environmental Impact of Animal Production i forskarskolan GS-VMAS
Handledning av studenter på kandidat-, agronom-, master- och doktorandnivå

 

Publikationer i urval

Kismul, H., Spörndly, E., Höglind, M. & Eriksson, T. 2019. Nighttime pasture access: Comparing the effect of production pasture and exercise paddock on milk production and cow behavior in an automatic milking system. J. Dairy Sci. 102:10423 –10438. https://doi.org/10.3168/jds.2019-16416

Kismul, H., Spörndly, E., Höglind, M., Næss, G. & Eriksson, T. 2018. Morning and evening pasture access – comparing the effect of production pasture and exercise pasture on milk production and cow behaviour in an automatic milking system. Livest. Sci. 217:44-54.

Mgbeahuruike, A.C., Nørgaard, P., Eriksson, T., Nordqvist, M. & Nadeau, E. 2016. Faecal characteristics and milk production of dairy cows in early lactation fed diets differing in forage types in commercial herds. Acta. Agric. Scand. Sect. A Anim. Sci. 66:8-16.

Bertilsson, J., Åkerlind, M. & Eriksson, T. 2017. The effects of high-sugar ryegrass/red clover silage diets on intake, production, digestibility, and N utilization in dairy cows, as measured in vivo and predicted by the NorFor model. J. Dairy Sci. 100:7990–8003 https://doi.org/10.3168/jds.2017-12874

Eriksson, T. & Rustas, B.- O. 2014. Effects on milk urea concentration, urine output and drinking water intake from incremental doses of potassium bicarbonate fed to midlactating dairy cows. J. Dairy Sci. 97: 4471–4484.

Udén, P. & Eriksson, T. 2012. Evaluation of some factors influencing the reliability of buffer soluble N recovery in feeds. Anim. Feed Sci. and Technol. 177:218– 224

Eriksson, T., Norell, L. & Nilsdotter-Linde, N. 2012. Nitrogen metabolism and milk production in dairy cows fed semi-restricted amounts of ryegrass-legume silage with birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.) or white clover (Trifolium repens L.). Grass and Forage Science 67:546–558.

Pelve, M.E., Olsson, I., Spörndly, E. & Eriksson, T. 2012. In vivo and in vitro digestibility, nitrogen balance and methane production in non-lactating cows and heifers fed forage harvested from heterogeneous semi-natural pastures. Livest. Sci. 144: 48-56.

Lorenz M., Eriksson T. & Udén P. 2010. Effect of wilting, silage additive, PEG treatment and tannin content on the distribution of N between different fractions after ensiling of three different sainfoin (Onobrychis viciifolia) varieties. Grass and Forage Science 65: 175-184.

Eriksson, T. 2010. Nitrogen metabolism in dairy cows fed restricted amounts of grass-clover silage supplemented with seeds from narrow-leafed lupin or pea. Livest. Sci. 131:39–44.

Åkerlind, M., Weisbjerg, M., Eriksson, T., Thøgersen, R., Udén, P., Ólafsson, B.L., Harstad O.M & Volden, H. 2011. Feed analyses and digestion methods. In: Volden, H. (ed). NorFor - The Nordic feed evaluation system. EAAP publication No. 130. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, The Netherlands. pp 41-54.

Eriksson, T., Ciszuk, P. & Burstedt, E. 2009. Proportions of potatoes and fodder beets selected by dairy cows and the effects of feed choice on nitrogen metabolism. Livest. Sci. 126:168–175.

Eriksson, T., Murphy, M., Ciszuk, P. & Burstedt, E. 2004. Nitrogen balance, microbial protein production and milk production in dairy cows fed fodder beets and potatoes, or barley. J. Dairy Sci. 87:1057-1070.

Eriksson, T., Ciszuk, P., Murphy, M. & Wilson, A.H. 2004. Ruminal digestion of leguminous forage, potatoes and fodder beets in batch culture. 2. Microbial protein production. Anim. Feed Sci. and Technol. 111:89-109.

Eriksson, T. &  Murphy, M. 2004. Ruminal digestion of  leguminous forage, potatoes and fodder beets in batch culture. 1. Fermentation  pattern. Anim. Feed Sci. and Technol. 111:73-88.


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HUV); Fodervetenskap
Telefon: +4618671643
Postadress:
Box 7024
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala